Skoči do osrednje vsebine

državna sekretarka za kulturo
dr. Kaja Širok

Avtor: Žan Kolman / UKOM

Rojena leta 1975. V obdobju med letoma 2011 in 2021 je vodila Muzej novejše zgodovine Slovenije (MNZS). Ta se je pod njenim vodstvom razvil v sodoben družbeni prostor, ki je širši javnosti večplastno predstavljal zgodovino Slovencev v 20. stoletju. V času vodenja muzeja je sodelovala v številnih evropskih projektih s področja kulture. Kasneje je kot koordinatorka sodelovala pri realizaciji programov čezmejnega projekta Evropska prestolnica kulture Nova Gorca–Gorica 2025. Aktivno je vključena v delo Mednarodnega muzejskega sveta ICOM, je članica sveta Mednarodnega odbora spominskih muzejev v spomin na žrtve javnih zločinov ICMEMO in mednarodnega sveta za muzejsko etiko ETHCOM. Leta 2019 jo je Evropski parlament potrdil v akademski svet Hiše evropske zgodovine v Bruslju, kjer deluje še danes.

Kot docentka za področje novejše in sodobne zgodovine je dr. Kaja Širok istočasno delovala tudi v znanstvenoraziskovalni skupini na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 2021 pa predava na Univerzi v Novi Gorici, smer Kulturna zgodovina.

Raziskovalno je aktivna na področjih zgodovine, muzeologije, dediščine, ustne zgodovine, študij o mejah in nacionalnosti ter študij kolektivnega spomina. Objavlja v slovenskih in mednarodnih znanstvenih revijah.

Po izobrazbi je diplomirana zgodovinarka in italijanistka, doktorirala je s področja kulturne zgodovine. Študijsko se je izobraževala v Bologni in Rimu. Zavezana je k ustvarjanju participativnih, odgovornih in vključujočih družbenih okolij, ki delujejo v dobro javnosti in za potrebe vseh državljanov.