Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

državni sekretar za obrambne zadeve ter zadeve varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
dr. Anton Grizold

Avtor: Žan Kolman / UKOM

Dr. Anton Grizold se je rodil leta 1956 v Radljah ob Dravi. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in leta 1989 doktoriral na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani. Od leta 1999 je na tej fakulteti redni profesor za področji obramboslovja in varnosti v mednarodnih odnosih. Aktivno je sodeloval pri različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov s področja raziskovanja, objavljenih doma in v tujini: nacionalna varnost Slovenije, primerjalne varnostne politike in sistemi, varnost v mednarodnih odnosih in civilno-vojaška razmerja.

V obdobju med letoma 1989 in 1994 je bil predstojnik katedre za obramboslovje in predstojnik Obramboslovnega raziskovalnega centra na Raziskovalnem inštitutu za družbene vede FDV. Leta 1999 je bil predsednik strateškega sveta na ministrstvu za obrambo, od leta 2000 do leta 2004 je bil minister za obrambo, najprej v vladi dr. Janeza Drnovška in nato v vladi mag. Antona Ropa. V letih od 2007 do 2011 je bil tudi dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.