Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
00704-43/2023/1
Datum:
2023-01-19
Datum objave:
2023-01-20
Eva:
2022-2330-0137

Predlog odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027

Datoteke: