Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
SVRK
Koda:
35404-1/2022/1
Datum:
2022-10-06
Datum objave:
2022-10-07

Predlog načrta izvedbe 2. faze Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda na krožno gospodarstvo

Datoteke: