Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MJU
Koda:
00704-301/2022/1
Datum:
2022-08-18
Datum objave:
2022-08-22
Eva:
2022-3130-0035

Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Datoteke: