Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MOP
Koda:
41013-120/2022/1
Datum:
2022-06-09
Datum objave:
2022-06-30

Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-22-0036 Rekonstrukcija cest - 8 sklopov v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 in novelacija treh projektov

Datoteke: