Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MIZŠ
Koda:
01403-12/2022/1
Datum:
2022-06-17
Datum objave:
2022-06-22

Predlog sklepa o pripojitvi javnega zavoda Dijaški dom Maribor k javnemu visokošolskemu zavodu Univerza v Mariboru in Pogodba o pripojitvi Dijaškega doma Maribor k Univerzi v Mariboru

Datoteke: