GOV.SI

Na oddelku za upravne notranje zadeve upravne enote Trbovlje nudimo naslednje storitve:

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov

 Na oddelku za  občo upravo in skupne zadeve smo pooblaščeni za odločanje ali vodenje upravnih postopkov.

Pooblastilo za odločanje:

  • mag. Aleksander Potrpin , načelnik.

Pooblastilo za odločanje in vodenje upravnih postopkov:

  • Jana Klinc Češnovar, univ. dipl. inž. gr., višja svetovalka, 

Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov:                    

  • Ani Kirn, dipl. upr. org., višja svetovalka, pooblastilo za vodenje dejanj              
  • Mateja Hodej, pravnica, svetovalka, pooblastilo za vodenje dejanj
  • Marija Smodiš, ekonomistka, svetovalka, pooblastilo za vodenje dejanj      
  • Milena Gole, dipl. upr. org., višja svetovalka, pooblastilo za vodenje dejanj