Skoči do osrednje vsebine

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov ter za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc

UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA

mag. Maja Antonič, podsekretarka, pooblastilo za odločanje

   

Oddelek za upravne notranje zadeve

Igor Aleksander Kačarevič,  vodja oddelka za upravne notranje zadeve, pooblastilo za odločanje

Sara Beznik, svetovalka III, pooblastilo za odločanje v enostavnih upravnih postopkih na predpisanih obrazcih
Matejka Koselj, referentka I, pooblastilo za odločanje v enostavnih upravnih postopkih na predpisanih obrazcih
Darja Špindler, referentka I, pooblastilo za odločanje v enostavnih upravnih postopkih na predpisanih obrazcih   
Meta Kristan, svetovalka II, pooblastilo za odločanje v enostavnih upravnih postopkih na predpisanih obrazcih
Tatjana Tavčar, svetovalka III, pooblastilo za odločanje v enostavnih upravnih postopkih na predpisanih obrazcih
Eva Deretić, višja svetovalka III,  pooblastilo za odločanje v enostavnih upravnih postopkih na predpisanih obrazcih
Tanja Škerjanec, svetovalka III, pooblastilo za odločanje v enostavnih upravnih postopkih na predpisanih obrazcih
Urša Ankerst, višja referentka III, pooblastilo za odločanje v enostavnih upravnih postopkih na predpisanih obrazcih
Sandra Zadnikar, svetovalka III, pooblastilo za odločanje v enostavnih upravnih postopkih na predpisanih obrazcih

Zdravko Mitrić, višji svetovalec I, pooblastilo za vodenje
Maksimiljana Mulej, svetovalka I, pooblastilo za vodenje  
Lea Ulčar, svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Majda Vogelnik, svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Matejka Koselj, referentka I, pooblastilo za vodenje
Darja Špindler, referentka I, pooblastilo za vodenje
Meta Kristan, svetovalka II, pooblastilo za vodenje
Tatjana Tavčar, svetovalka III, pooblastilo za vodenje 
Anita Valjavec,  svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Eva Deretić, višja svetovalka III, pooblastilo za vodenje
Tanja Škerjanec, svetovalka III, pooblastilo za vodenje
Sara Beznik, svetovalka III, pooblastilo za vodenje
Urša Ankerst, višja referentka III, pooblastilo za vodenje
Nika Majcen, višja referentka III, pooblastilo za vodenje

 

Oddelek za prostor in kmetijstvo

Mag. Maja Ankerst,  vodja Oddelka za prostor in kmetijstvo, pooblastilo za odločanje 

Barbara Bertoncelj, višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Anka Markič, višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Darja Vovk, višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje
Liljana Pogačar, svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Milena Frelih, svetovalka II, pooblastilo za vodenje
Mojca Medja, višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Mirjana Marinko, svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Dušanka Dubljević, višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje

  

Služba za skupne zadeve

mag. Darja Potočnik, vodja Oddelka za splošne zadeve, pooblastilo za odločanje

Anita Valjavec, svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Petra Kačarevič, svetovalka I, pooblastilo za vodenje
Vlasta Koder, svetovalka I, pooblastilo za vodenje