Skoči do osrednje vsebine

Na krajevnem uradu Velike Lašče opravljamo naslednje storitve za posameznike:

 • sprejemanje vloge za osebno izkaznico,
 • sprejemanje vloge za potni list,
 • sprejemanje vloge za vpis spremembe naslova v potnem listu,
 • sprejemanje naznanitve pogrešitve osebne izkaznice,
 • sprejemanje naznanitve pogrešitve potne listine,
 • sprejemanje prijave oziroma odjave stalnega prebivališča in prijave spremembe naslova stanovanja, prijave oziroma odjave začasnega prebivališča ter prijave in odjave začasnega naslova v tujini,
 • vodenje registra stalnega prebivalstva,
 • izdajanje potrdil iz registra stalnega prebivalstva,
 • vodenje evidence volilne pravice, potrjevanje podpore volivcev,
 • vodenje evidence gospodinjstev in izdajanje potrdil iz te evidence,
 • sestavljanje zapisnika o priznanju očetovstva,
 • izdajanje izpiskov in potrdil iz matičnega registra in matičnih knjig,
 • sprejemanje izjave o spremembi priimka po razvezi,
 • sprejemanje izjave o izbiri osebnega imena za pravni promet,
 • sestavljanje smrtovnice,
 • sprejemanje vloge za spremembo osebnega imena (postopek vodi in izda odločbo Oddelek za matične zadeve na sedežu Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, Ljubljana),
 • sprejemanje vloge za naknadni vpis matičnih dejstev, ki so se zgodila v tujini (postopek vodi Oddelek za matične zadeve na sedežu Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, Ljubljana),
 • izdajanje potrdila o vpisu v register društev,
 • izdajanje zemljiškoknjižnega izpiska,
 • opravljanje upravne overitve podpisa, kopije in garantnih pisem,
 • sprejemanje zahtevkov za izdajo in preklic spletnih digitalnih potrdil SIGEN-CA,
 • izdajanje in podaljševanje veljavnosti vozniških dovoljenj,
 • sprejemanje vlog s področja društev, orožja in gradbenih zadev,
 • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
 • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov.
Iskalnik