GOV.SI

Na Oddelku za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo opravljamo naslednje naloge: