GOV.SI

Naloge oddelka

Na Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve opravljamo naslednje storitve: