GOV.SI

Naloge oddelka

Na Oddelku za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo opravljamo naslednje naloge: