GOV.SI

Oddelek za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve

Na Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve opravljamo naslednje storitve: