Skoči do osrednje vsebine

V Tajništvu analiziramo in rešujemo težave v zvezi s snovanjem in uvajanjem sodobnih rešitev na področju organizacije dela ter informacijskega sistema v tajništvu in pisarnah. Vodimo in organiziramo aktivnosti na podlagi terminskih načrtov za direktorja. Sodelujemo pri pripravi gradiva za seje, vodimo poslovno korespondenco in dokumentarno gradivo. Sodelujemo pri nabavi, načrtovanju in razporejanju opreme in sredstev, potrebnih za izvajanje delovnega procesa. Vodimo in posodabljamo kadrovsko evidenco ter urejamo druge dejavnosti vodilnih delavcev in sodelavcev.

Pripravljamo poslovne analize, nadzorujemo stroške, vodimo evidenco podpisanih pogodb in sestavljamo poročila. Samostojno komuniciramo s strankami in poslovnimi partnerji, organiziramo službene poti in skrbimo za protokolarne zadeve pri sprejemu obiskovalcev. Sestavljamo strokovne dopise, zapisnike, vloge in samostojno rešujemo upravne zadeve. Skrbimo za pretok informacij in usklajevanje dela na vseh stopnjah.