Skoči do osrednje vsebine

V splošni službi izvajamo administrativno podporo delovanju Urada za nadzor poračuna z namenom da lahko strokovne službe čim bolj učinkovito izvajajo svoje naloge.

V okviru tega izvajamo administrativno-tehnične aktivnosti, potrebne za nemoteno poslovanje urada, kot so poslovanje s finančnimi dokumenti in drugim dokumentarnim gradivom, operativna dela za zagotavljanje materialnih pogojev dela zaposlenih, in podobno. Prav tako izvajamo popise osnovnih sredstev, obveznosti in terjatev urada, izvajamo evidenčne postopke javnih naročil, vodimo različne evidence s področja operativnega poslovanja urada, pomagamo pri koordinaciji in organizaciji sodelovanja z domačimi in tujimi nadzornimi institucijami, organiziramo večje dogodke kot so konference, delavnice, ter pripravljamo in izvajamo projekte različnih tehničnih pomoči.