Skoči do osrednje vsebine

V splošni službi izvajamo administrativno podporo delovanju Urada RS za nadzor poračuna  z namenom da lahko strokovne službe čim bolj učinkovito izvajajo svoje naloge.

V okviru tega izvajamo administrativno-tehnične aktivnosti, potrebne za nemoteno poslovanje urada, kot so poslovanje s finančnimi dokumenti in drugim dokumentarnim gradivom, operativna dela za zagotavljanje materialnih pogojev dela zaposlenih, ipd.. Prav tako pripravljamo in izvršujemo vsakoletni finančni načrta Urada, koordiniramo priprave vsakoletnega poslovnega poročila o delu urada in zaključnega računa, izvajamo popise osnovnih sredstev, obveznosti in terjatev urada, izvajamo postopke javnih naročil, vodimo različne evidence s področja operativnega poslovanja urada, pomagamo pri koordinaciji in organizaciji sodelovanja z domačimi in tujimi nadzornimi institucijami, organiziramo večje dogodke kot so konference, delavnice, ipd., ter pripravljamo in izvajamo projekte različnih tehničnih pomoči.

Iskalnik