Skoči do osrednje vsebine

V Register zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja so vpisani zunanji izvajalci notranjega revidiranja, kot to opredeljujeta Zakon o javnih financah (100. člen) in Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (12. člen), pa tudi  Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor in Usmeritve za državno notranje revidiranje. V njih so opredeljeni pogoji in zahteve glede potrebnih ustreznih znanj in izkušenj, ki jih morajo imeti zunanji izvajalci notranjega revidiranja, ki zagotavljajo storitve notranjega revidiranja uporabnikom državnega ali občinskih proračunov. Pri izbiri in pripravi pogodbe o izvajanju storitev notranjega revidiranja z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja so proračunski uporabniki državnega in občinskega proračuna dolžni upoštevati Stališče v zvezi z Mednarodnim standardom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju št. 1000 – Namen, pristojnost, odgovornost  in naloga, in sicer »Obvezne vsebine pogodbe o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu storitev notranjega revidiranja v primeru, ko si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca« (datum uveljavitve: 22.12.2017).

Izvajalec Skrajšana firma Matična številka Sedež Poštna številka in kraj
4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o. 4E d.o.o. 6546528000 Cesta Adama Dušaka 3 1430 Hrastnik
AB AKTIVA družba za notranjo revizijo in svetovanje d.o.o. AB AKTIVA, d.o.o. 3348148000 Bodrež 27 3231 Grobelno
ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, d.o.o. 5370612000 Stanetova ulica 22 3000 Celje
Abeceda računovodstvo, družba za računovodske storitve d.o.o. Abeceda računovodstvo, d.o.o. 6111084000 Stegne 21c 1000 Ljubljana
ABECEDA Svetovanje d. o. o. 2139103000 Stegne 21c 1000 Ljubljana
ACAM, revizija in svetovanje, d.o.o. ACAM d.o.o. 3993965000 Ulica Konrada Babnika 9 1210 Ljubljana - Šentvid
ADAKTA d.o.o., družba za revidiranje in poslovno svetovanje ADAKTA d.o.o., Trbovlje 3453049000 Kolonija 1. maja 19a 1420 Trbovlje
AEDUCA, finance in računovodstvo, TATJANA HORVAT S.P. AEDUCA, TATJANA HORVAT S.P. 3261590000 Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje
ALTA konto, računovodstvo in notranja revizija, d.o.o. ALTA konto d.o.o. 3281809000 Šmartinska cesta 130 1000 Ljubljana
AUDIT - IN, ekonomsko finančni inženiring d.o.o. AUDIT - IN d.o.o. 1754106000 Linhartova cesta 68 1000 Ljubljana
AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. AUDIT & CO d.o.o. 1932802000 Lendavska ulica 18 9000 Murska Sobota
AUDIT- SVETOVANJE, družba za poslovno in drugo svetovanje d.o.o. AUDIT- SVETOVANJE d.o.o. 6228372000 Cesta na Loko 35 A 1000 Ljubljana
AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. PTUJ podjetje za revizijo, vrednotenje in svetovanje AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj 5669545000 Murkova ulica 4 2250 Ptuj
AVANT SKUPINA, družba za založništvo, posredništvo, proizvodnjo, trgovino, najem, gostinske, športne ter druge poslovne storitve, d. o. o. AVANT SKUPINA, d. o. o. 2170825000 Jadranska cesta 28 2000 Maribor
BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje BDO Revizija d.o.o. 5913691000 Cesta v Mestni log 1 1000 Ljubljana
BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o. BM VERITAS REVIZIJA d.o.o. 3546845000 Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana
CPA PERNER podjetje za notranjerevizijske, računovodske in svetovalne storitve, d.o.o. CPA PERNER d.o.o., Ljubljana 5715571000 Reboljeva ulica 2 1000 Ljubljana
DELOITTE REVIZIJA d.o.o. DELOITTE REVIZIJA d.o.o. 1647105000 Dunajska cesta 165 1000 Ljubljana
DODANA VREDNOST, več kot svetovanje, Tatjana Habjan s.p. DODANA VREDNOST, Tatjana Habjan s.p. 6213235000 Pod gozdom cesta III 22 1290 Grosuplje
Državna revizija, Vid Plohl s.p. Vid Plohl s.p. 6440398000 Rabelčja vas 15E 2250 Ptuj
DSP NOTRANJA REVIZIJA IN RAČUNOVODSTVO DARJA PETAČ S.P. DARJA PETAČ S.P. 1575180000 Ulica Leona Štuklja 2 2230 Lenart v Slov. goricah
E&J CONSULTING, računovodstvo in storitve, d.o.o. E&J CONSULTING d.o.o. 8152152000 Trg 4. julija 46 2370 Dravograd
ECUM, računovodske, davčne in finačne storitve, notranja revizija, d.o.o. ECUM d.o.o. 5893674000 Ellerjeva ulica 17 1000 Ljubljana
EKONOMSKE, ORGANIZACIJSKE IN SVETOVALNE STORITVE JOŽICA BARBO HRASTAR S.P. 5445538000 V Brezov log 3a 8000 Novo mesto
EPIS, podjetje za ekonomsko, poslovno, informacijsko svetovanje d.o.o. EPIS d.o.o., Celje 5434122000 Glavni trg 5 3000 Celje
ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. ERNST & YOUNG d.o.o. 5716888000 Dunajska cesta 111 1000 Ljubljana
ERPO podjetje za marketing in projektiranje, Trbovlje, Kolonija 1. maja 19 A, d.o.o. ERPO d.o.o., Trbovlje 5344174000 Kolonija 1. maja 19 a 1420 Trbovlje
FAZA d.o.o., družba za gospodarsko svetovanje FAZA d.o.o. 5536138000 Verd, Jagrova cesta 5 1360 Vrhnika
FINIMAT, finančno svetovanje d.o.o., Mengeš FINIMAT d.o.o. 8102635000 Slovenska cesta 24 1234 Mengeš
FIONA, računovodski, davčni in poslovni inženiring d.o.o. FIONA d.o.o. 1465791000 Lendavske Gorice 120 D 9220 Lendava-Lendva
FOND SVETOVANJE, notranja revizija in druge finančne storitve, d.o.o. FOND SVETOVANJE d.o.o. 3652688000 Ulica Goce Delčeva 14 1000 Ljubljana
GM svetovanje, družba za svetovalne, računovodske in notranjerevizijske dejavnosti, d.o.o. GM svetovanje, d.o.o. 2043521000 Ulica Gradnikove brigade 4 1000 Ljubljana
Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o. Grant Thornton Audit d.o.o. 1214225000 Linhartova cesta 11A 1000 Ljubljana
GvKaM, upravljanje in računovodstvo, d.o.o. GvKaM d.o.o. 6514014000 Volčja Draga 30C 5293 Volčja Draga
IJFP re-vizija d.o.o. 6423841000 Dunajska cesta 156 1000 Ljubljana
IKUM storitve d.o.o. IKUM d.o.o. 6274285000 Cesta v Mestni log 55 1000 Ljubljana
IN REVIZIJA družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana IN REVIZIJA d.o.o., Ljubljana 5847184000 Tržaška cesta 134 1000 Ljubljana
INŠTITUT ZA JAVNO FINANČNO PRAVO IJFP 3469018000 Dunajska cesta 156 1000 Ljubljana
J & M RIBIČ, družba za poslovno, davčno in računovodsko svetovanje, trgovino, gostinstvo in posredništvo d.o.o. J & M RIBIČ d.o.o. 5655927000 Betnavska cesta 21 2000 Maribor
KAMARO, družba za svetovanje d.o.o. KAMARO d.o.o. 2133814000 Obrežje 79 8261 Jesenice na Dolenjskem
KARANTANIJA BH, celovita poslovna pomoč, d.o.o. KARANTANIJA BH d.o.o. 6157971000 Ljubljana, Ulica Jožeta Jame 14 1210 Ljubljana - Šentvid
KLASIKA poslovno svetovanje in računovodstvo, Silvija Oštir s.p KLASIKA, Silvija Oštir s.p 8168385000 Lahomno 61 3270 Laško
KOLEŠA družba za svetovanje d.o.o. Šentjur KOLEŠA d.o.o. Šentjur 6038549000 Pod vrbco 21 3230 Šentjur
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. KPMG d.o.o. 5670926000 Železna cesta 8a 1000 Ljubljana
KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. KPMG Slovenija, d.o.o. 5648556000 Železna cesta 8a 1000 Ljubljana
LoRev, revizijske in druge dejavnosti, d.o.o. LoRev, d.o.o. 7247893000 Ozare 19 2380 Slovenj Gradec
LORIS računovodstvo in storitve d.o.o. LORIS d.o.o. 5864844000 Trg 4. julija 67 2370 Dravograd
LUSI, Podjetniško in poslovno svetovanje, Lucija SMOLNIK, s.p. LUSI, Lucija SMOLNIK, s.p. 6572537000 Tyrševa ulica 26 2000 Maribor
M&B revizija za javni sektor, Maja Kajzer s.p. Maja Kajzer s.p. 8772819000 Radvanjska cesta 51 2000 Maribor
M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, d.o.o. M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, d.o.o. 1228471000 Celjska cesta 19 3212 Vojnik
MAFIN trgovina in storitve, d.o.o. MAFIN, d.o.o. 1339435000 Rožna dolina, Cesta VII 35 1000 Ljubljana
MAJEL notranja revizija in svetovanje Jana Vauh Buhvald s.p. Jana Vauh Buhvald s.p. 6230946000 Glavarstvo 17A 2391 Prevalje
Milena Hostnik, druge storitve, s.p. Milena Hostnik, s.p. 8156115000 Ulica talcev 32 8351 Straža pri Novem mestu
MODRA NOTRANJEREVIZIJSKA HIŠA, notranja revizija in svetovanje, d.o.o. MODRA NOTRANJEREVIZIJSKA HIŠA, d.o.o. 2348250000 Tehnološki park 20 1000 Ljubljana
Mojca Lahajner, notranje revizijske in druge dejavnosti, s.p. Mojca Lahajner s.p. 7100809000 Agrokombinatska c. 13C 1000 Ljubljana
MUNERA, računovodenje, poslovno svetovanje d.o.o. MUNERA d.o.o. 1849891000 Križevci pri Ljutomeru 3 9242 Križevci pri Ljutomeru
NIREK, poslovno svetovanje, d.o.o. NIREK d.o.o. 3978265000 Mirke 19 1360 Vrhnika
NOTRANJA REVIZIJA IN SVETOVANJE, METKA NAVERŠNIK S.P. METKA NAVERŠNIK S.P. 6307442000 Ugasle peči 21 2391 Prevalje
NOTRANJA REVIZIJA, RAČUNOVODSTVO IN POSLOVNO SVETOVANJE MARIJA KAVAŠ s.p. MARIJA KAVAŠ s.p. 3392708000 Lipovci 3 9231 Beltinci
NRS KRESE, Notranje revidiranje in svetovanje, Simona Krese s.p. NRS KRESE, Simona Krese, s. p. 3362809000 Srednja vas v Bohinju 97a 4267 Srednja vas v Bohinju
P&M BIRO RAČUNOVODSKE IN NOTRANJE REVIZIJSKE STORITVE PETER KLEIDERMAN s.p. P&M BIRO PETER KLEIDERMAN S.P. 3882802000 Ulica heroja Mohorja 4 9220 Lendava - Lendva
P.E.S. d.o.o. Idrija, podjetje za ekonomske storitve P.E.S. d.o.o. 5949858000 Mrakova ulica 38 5280 Idrija
PABIDE, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o. PABIDE d.o.o. 3924734000 Črtomirova ulica 11 2000 Maribor
PLUS REVIZIJA Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Ljubljana PLUS REVIZIJA d.o.o. 5809282000 Ulica Ivana Roba 19 1000 Ljubljana
Podjetniško in poslovno svetovanje Irena Rutnik s.p. Irena Rutnik s.p. 6945791000 Završe 12 B 2382 Mislinja
Poslovno in računovodsko svetovanje, Natalija Pestiček Bohorč, s.p. Natalija Pestiček Bohorč, s.p. 6360181000 Cesta na Brinovec 20 1260 Ljubljana - Polje
POSLOVNO SVETOVANJE, IRIS DEŽMAN S.P. IRIS DEŽMAN S.P. 3494276000 Hacquetova ulica 8 1000 Ljubljana
POSLOVNO SVETOVANJE JANA TRBIŽAN S.P. JANA TRBIŽAN S.P. 8517983000 Planina 23 C 5270 Ajdovščina
PREDPIS, notranja revizija in poslovne storitve, Hermina Krajnc, s.p. PREDPIS, Hermina Krajnc, s.p. 3603199000 Mavčiče 125 4211 Mavčiče
PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. PricewaterhouseCoopers d.o.o. 5717159000 Cesta v Kleče 15 1000 Ljubljana
PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT, revizijske dejavnosti d.o.o. PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT d.o.o. 1882813000 Ulica Vita Kraigherja 5 2000 Maribor
PROBITAS, svetovanje d.o.o. PROBITAS d.o.o. 1199277000 Kozinova ulica 9 2000 Maribor
PROCONSILIO storitve d.o.o. PROCONSILIO d.o.o. 6852408000 Podvelka 51 2363 Podvelka
PROSPERUS družba za revizijo in svetovanje d.o.o. PROSPERUS d.o.o. 1714872000 Na dolih 19 1000 Ljubljana
Računovodske storitve in poslovno svetovanje, Gorazd Zajc s.p. Gorazd Zajc s.p. 6500854000 Lipovci 3 9231 Beltinci
Računovodske storitve, Natalija Tomažin s.p. Natalija Tomažin s.p. 6265871000 Brezova ulica 4 1230 Domžale
RAČUNOVODSTVO TERBOVŠEK, MARJETA TERBOVŠEK S.P. MARJETA TERBOVŠEK S.P. 5135793000 Luče 130 3334 Luče
RATING N, družba za svetovanje, d.o.o. RATING N, d.o.o. 5928222000 Gosposka 7 3000 Celje
RDG notranja revizija, računovodstvo in poslovno svetovanje, Romana Dečko Grmek s.p. RDG Romana Dečko Grmek s.p. 3282589000 Dragomelj 150A 1230 Domžale
RDG PLUS notranja revizija, računovodstvo in poslovno svetovanje d.o.o. RDG PLUS d.o.o. 8583501000 Dragomelj 150A 1230 Domžale
REALINEA, družba za svetovanje, d.o.o. REALINEA d.o.o. 3606236000 Frankopanska ulica 21 1000 Ljubljana
REFIKO, Družba za notranjo revizijo in poslovno svetovanje, d.o.o. REFIKO d.o.o. 2306212000 Dunajska cesta 156 1000 Ljubljana
REFIN notranje revizijske in finančne storitve d.o.o. REFIN d.o.o. 3773337000 Vodnikova ulica 14 4248 Lesce
RESNI revizija in svetovanje d.o.o. RESNI d.o.o. 6098681000 Parmova 45 1000 Ljubljana
REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o. REVIDERA d.o.o. 1195026000 Tomažičeva ulica 4 2310 Slovenska Bistrica
REVIDICOM PLUS, notranje revizije in svetovanje, d.o.o. REVIDICOM PLUS, d.o.o. 7122403000 Strossmayerjeva ulica 28 2000 Maribor
REVIDIKUM notranja revizija, računovodstvo, svetovanje, izobraževanje d.o.o. REVIDIKUM d.o.o. 3612635000 Cesta v Mestni log 55 1000 Ljubljana
REVISA notranje revidiranje in svetovanje Marjan Gazvoda s.p. REVISA Marjan Gazvoda s.p. 8037400000 Dolnja Težka Voda 10A 8000 Novo mesto
REVISTO družba za revizijo in računovodstvo d.o.o. REVISTO d.o.o. 5430461000 Kovinarska ulica 12 3211 Škofja vas
REVIZIJSKA HIŠA BORERA, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. REVIZIJSKA HIŠA BORERA d.o.o. 1581112000 Pod gradiščem 7 2000 Maribor
REVIZOR, notranja revizija, računovodstvo in poslovne storitve, Polona Gostan s.p. REVIZOR, Polona Gostan s.p. 3896196000 Mlaka pri Kranju, Golniška cesta 97 4000 Kranj
RIPRO Družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o., Velenje RIPRO, d.o.o., Velenje 5342163000 Efenkova cesta 61 3320 Velenje
RÖDL & PARTNER Družba za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o. RÖDL & PARTNER d.o.o. 1400070000 Litostrojska cesta 44D 1000 Ljubljana
RSMG, notranja revizija in svetovanje, d.o.o. RSMG d.o.o. 6488072000 Herbersteinova ulica 45 1000 Ljubljana
RUTINA d.o.o., družba za revizijo RUTINA d.o.o. 6746934000 Ulica Gradnikove brigade 4 1000 Ljubljana
S&S REVIZIJSKA DRUŽBA, družba za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o. S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. 6078052000 Stari trg 9 3210 Slovenske Konjice
SATIGA Svetovanje d.o.o. SATIGA d.o.o. 2138450000 Puhova ulica 14 1000 Ljubljana
SCHOLA d.o.o. družba za izobraževanje in svetovanje SCHOLA d.o.o. 1872036000 Tržaška 132 1000 Ljubljana
STONIK PLUS, družba za računovodske storitve, d.o.o. STONIK PLUS d.o.o. 8380791000 Puhova ulica 13 1000 Ljubljana
SUZANA POMER S.P., PODJETNIŠKO SVETOVANJE, RAČUNOVODENJE IN NOTRANJE REVIDIRANJE SUZANA POMER S.P. 3224350000 Ulica Arnolda Tovornika 4 2000 Maribor
Svetovanje in notranja revizija, Danijela Pavlič, s.p. Danijela Pavlič, s.p. 8649278000 Orehovica 68 8310 Šentjernej
TATJANA JEVŠEVAR S.P. EKONOMSKO SVETOVANJE IN NOTRANJA REVIZIJA TATJANA JEVŠEVAR S.P. 3351319000 Gimnazijska cesta 15A 1420 Trbovlje
UM 9 - NOTRANJA REVIZIJA IN SVETOVANJE MATEJA KUPŠEK S.P. MATEJA KUPŠEK S.P. 3383199000 Podpeška cesta 13 1351 Brezovica
VALUTA, družba za revizijo d.o.o. VALUTA d.o.o. 2048744000 Slovenska ulica 39 2000 Maribor
Vezjak svetovanje, svetovanje pri obvladovanju tveganj in notranje revidiranje, d. o. o. Vezjak svetovanje, d. o. o. 3278808000 Ulica Bruna Gobca 4 2000 Maribor
ZAVOD ZA NOTRANJO REVIZIJO, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE ZAVOD ZA NOTRANJO REVIZIJO 8145199000 Mavčiče 125 4211 Mavčiče
ZUPANIČ DOMAJNKO VLASTA S.P.-FIN NOTRANJA REVIZIJA, SVETOVANJE FIN NOTRANJA REVIZIJA VLASTA ZUPANIČ DOMAJNKO S.P. 1947435000 Zagrebška cesta 17 2250 Ptuj