Skoči do osrednje vsebine

V Register zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja so vpisani pooblaščeni zunanji izvajalci notranjega revidiranja, kot to opredeljujejo: Zakon o javnih financah (100. člen) in Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (12. člen), kot tudi  Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor ter Usmeritve za državno notranje revidiranje. V njih so opredeljeni pogoji in zahteve glede potrebnih ustreznih znanj in izkušenj, ki jih morajo imeti zunanji izvajalci notranjega revidiranja, ki zagotavljajo storitve notranjega revidiranja uporabnikom državnega ali občinskih proračunov. Pri izbiri in pripravi pogodbe o izvajanju storitev notranjega revidiranja z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja so proračunski uporabniki državnega in občinskega proračuna dolžni upoštevati Stališče v zvezi z Mednarodnim standardom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju št. 1000 – Namen, pristojnost, odgovornost  in naloga, in sicer »Obvezne vsebine pogodbe o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu storitev notranjega revidiranja v primeru, ko si proračunski uporabnik notranje revidiranje v celoti zagotavlja z najemom zunanjega izvajalca« (datum uveljavitve: 22.12.2017).

Izvajalec Sedež Poštna št. in kraj
4E d.o.o. Cesta Adama Dušaka 3 1430 Hrastnik
AB AKTIVA družba za notranjo revizijo in svetovanje d.o.o. Bodrež 27 3231 Grobelno
ABECEDA d.o.o. Stanetova 22 3000 Celje
ABC revizija d.o.o. Dunajska cesta 101 1000 Ljubljana
Abeceda računovodstvo d.o.o. Stegne 21c 1000 Ljubljana
ABECEDA Svetovanje d. o. o. Stegne 21c 1000 Ljubljana
ACAM d.o.o. Ulica Konrada Babnika 9 1210 Ljubljana
ADAKTA d.o.o. Kolonija 1. maja 19a 1420 Trbovlje
AEDUCA, Tatjana Horvat s.p. Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje
ALTA konto d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana
AUDIT & Co., družba za revizijo in svetovanje d. o. o. Lendavska 18 9000 Murska Sobota
AUDIT - IN d.o.o. Linhartova ul. 68 1000 Ljubljana
AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d. o. o. Ptuj Murkova ul. 4 2250 Ptuj
AUDIT- SVETOVANJE d.o.o. Cesta na Loko 35 A 1000 Ljubljana
AVANT SKUPINA d.o.o. Jadranska cesta 28 2000 Maribor
BDO Revizija d. o. o. Cesta v Mestni log 1 1000 Ljubljana
BM VERITAS REVIZIJA d.o.o. Dunajska c. 106 1000 Ljubljana
BO CONSULTING d. o. o. Neubergerjeva 9 1000 Ljubljana
CPA PERNER d.o.o. Reboljeva 8 1000 Ljubljana
DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Dunajska c. 165 1000 Ljubljana
Dinamik-NR d. o. o. Ljubljanska cesta 41 8000 Novo mesto
DODANA VREDNOST, Tatjana Habjan s.p. Pod gozdom cesta III 22 1290 Grosuplje
Državna revizija, Vid Plohl s.p. Rabelčja vas 15E 2250 Ptuj
DSP REVIZIJA IN RAČUNOVODSTVO Darja Petač s.p. Ulica Leona Štuklja 2 2230 Lenart v Slov. goricah
E&J CONSULTING d.o.o. Trg 4. julija 46 2370 Dravograd
ECUM REVIZIJA d.o.o. Ellerjeva ulica 17 1000 Ljubljana
EKONOMSKE, ORGANIZACIJSKE IN SVETOVALNE STORITVE, Jožica Barbo Hrastar s.p.  V Brezov log 3a 8000 Novo mesto
EPIS d.o.o. Glavni trg 5 3000 Celje
ERNST & YOUNG d.o.o. Dunajska c. 111 1000 Ljubljana
ERPO. d.o.o. Kolonija 1. maja 19 a 1420 Trbovlje
Faza d.o.o. Jagrova cesta 5 1360 Vrhnika
FIN REVIZIJA Vlasta Zupanič Domajnko s.p. Zagrebška cesta 17 2250 Ptuj
Fiona d.o.o. Lendavske gorice 120 D 9220 Lendava-Lendva
Fond svetovanje d.o.o. Ulica Goce Delčeva 14 1000 Ljubljana
GM svetovanje, d.o.o. Ulica Gradnikove brigade 4 1000 Ljubljana
Gorazd Zajc s.p. Lipovci 3 9231 Beltinci
Grant Thornton Audit d.o.o. Linhartova cesta 11A 1000 Ljubljana
GvKaM, upravljanje in računovodstvo, d.o.o. Volčja Draga 30C 5293 Volčja Draga
IJFP REVIZIJA d.o.o. Dunajska cesta 156 1000 Ljubljana
IKUM d.o.o. Cesta v Mestni log 55 1000 Ljubljana
INŠTITUT ZA JAVNO-FINANČNO PRAVO Dunajska cesta 156 1000 Ljubljana
IN REVIZIJA d.o.o. Tržaška cesta 134 1000 Ljubljana
Iris Dežman s.p. Cesta 24. junija 74 1000 Ljubljana
Jana Vauh s.p. Glavarstvo 17A 2391 Prevalje
J&M RIBIČ d.o.o. Betnavska 21 2000 Maribor
KAMARO d.o.o. Ul. Gubčeve brigade 76 1000 Ljubljana
KARANTANIJA BH d.o.o. Pod hribom 55 1000 Ljubljana
KOLEŠA d.o.o. Pod vrbco 21 3230 Šentjur
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. Železna cesta 8a 1000 Ljubljana
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o. Železna cesta 8a 1000 Ljubljana
LIBELO, Vanja Primožič, s.p. Dekani 225B 6271 Dekani
LoRev d.o.o. Mislinjska Dobrava 23A 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
LORIS d.o.o. Trg 4. julija 67 2370 Dravograd
LUSI, Podjetniško in poslovno svetovanje, Lucija SMOLNIK, s.p. Tyrševa ulica 26 2000 Maribor
MAFIN d.o.o Rožna dolina, Cesta VII 35 1000 Ljubljana
MARIJA KAVAŠ s.p. Lipovci 3 9231 Beltinci
Marjeta Terbovšek s.p. Luče 130 3334 Luče
Mateja Kupšek s.p. Podpeška c. 13 1351 Brezovica
Metka Naveršnik s.p. Ugasle peči 21 2391 Prevalje
Milena Hostnik, s.p. Ljubljanska ulica 104 2000 Maribor
Modra revizijska hiša d.o.o. Tehnološki park 20 1000 Ljubljana
Mojca Lahajner s.p. Agrokombinatska c. 13C 1000 Ljubljana
MUNERA d.o.o. Kidričeva ulica 50 9240 Ljutomer
M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, d.o.o. Celjska cesta 19 3212 Vojnik
Natalija Tomažin s.p. Brezova ulica 4 1230 Domžale
NOTRANJA REVIZIJA, Helena Kosmač s.p. Pot Draga Jakopiča 34 1231 Ljubljana – Črnuče
NRS Krese, Simona Krese, s.p. Srednja vas v Bohinju 97a 4267 Srednja vas v Bohinju
NIREK d.o.o. Mirke 19 1360 Vrhnika
P.E.S. d.o.o. Mrakova ulica 38 5280 Idrija
P&M BIRO PETER KLEIDERMAN S.P. Ulica heroja Mohorja 4 9220 Lendava
PABIDE d.o.o. Metelkova 7 B 1000 Ljubljana
PLUS REVIZIJA d.o.o. Ulica Ivana Roba 19 1000 Ljubljana
Podjetniško in poslovno svetovanje Irena Rutnik s.p. Završe 12 B 2382 Mislinja
Poslovno in računovodsko svetovanje, Natalija Pestiček Bohorč, s.p. Cesta na Brinovec 20 1260 Ljubljana Polje
PREDPIS, Hermina Krajnc s.p. Mavčiče 125 4211 Mavčiče
PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o Cesta v Kleče 15 1000 Ljubljana
PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT d. o. o. Ulica Vita Kraigherja 5 2000 Maribor
PROBITAS d. o. o. Kozinova 9 2000 Maribor
PROCONSILIO d.o.o. Podvelka 51 2363 Podvelka
PROSPERUS d.o.o. Na dolih 19 1000 Ljubljana
RATING d. o. o. Gosposka 7 3000 Celje
RDG PLUS d.o.o Dragomelj 150A 1230 Domžale
RDG Romana Dečko Grmek s.p. Dragomelj 150A 1230 Domžale
REALINEA d.o.o. Partizanska cesta 8 1290 Grosuplje
REFIKO d. o. o. Dunajska cesta 156 1000 Ljubljana
REFIN d.o.o. Slovenčeva ulica 95 1000 Ljubljana
Resni d.o.o. Parmova 45 1000 Ljubljana
REVALBI, Albina Hojski Ilijevec s.p. Zgornji Duplek 47B 2241 Spodnji Duplek
REVIDERA d.o.o. Trg svobode 26 2310 Slovenska Bistrica
REVIDICOM PLUS d.o.o. Strossmayerjeva ulica 28 2000 Maribor
REVIDIKUM d.o.o. Cesta v Mestni log 55 1000 Ljubljana
REVISA Marjan Gazvoda s.p. Dolnja Težka Voda 10A 8000 Novo mesto
REVISTO d.o.o. Kovinarska 12 3211 Škofja vas
REVIZIJSKA HIŠA BORERA d.o.o. Pod gradiščem 7 2000 Maribor
REVIZOR, Polona Gostan s.p. Golniška cesta 97 4000 Kranj
RIPRO, d.o.o. Efenkova 61 3320 Velenje
Rödl & Partner d.o.o Litostrojska 44d 1000 Ljubljana
RSMG d.o.o. Herbersteinova ul. 45 1000 Ljubljana
RUTINA d.o.o. družba za revizijo Ulica Gradnikove brigade 4 1000 Ljubljana
S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Mestni trg 18 3210 Slovenske Konjice
SCHOLA d.o.o. Tržaška 132 1000 Ljubljana
STONIK PLUS d. o. o. Puhova ulica 13 1000 Ljubljana
SUZANA POMER s.p. Ulica Arnolda Tovornika 4 2000 Maribor
Tatjana Jevševar s.p. Gimnazijska cesta 15A 1420 Trbovlje
TEXIMA - KONTA d.o.o. Moste 74b 4274 Žirovnica
VALUTA d. o. o. Slovenska ulica 39 2000 Maribor
Vezjak svetovanje d.o.o. Ul. Bruna Gobca 4 2000 Maribor
ZAFRED, družba za revizijske, računovodske in tehniške storitve, d.o.o. Zg. Hlapje 50 2222 Jakobski Dol
Zavod za revizijo in računovodstvo Pot v Hrastovec 9 1231 Ljubljana-Črnuče
Iskalnik