Skoči do osrednje vsebine

Organ za spremljanje izpolnjevanja zagotovil akreditacije sistema

Urad za nadzor proračuna je kot organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema določen v Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Spremljamo in ocenjujemo, ali sistem upravljanja in nadzora daje ustrezna zagotovila, ki so bila dana ob akreditaciji sistema v skladu z 124 (5) členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

  • Sredstva EU

    Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije

  • Nadzor javnih financ

    V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
    - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
    - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.

Iskalnik