Skoči do osrednje vsebine

V Imenik preizkušenih državnih notranjih revizorjev  so vpisani preizkušeni državni notranji revizorji (PDNR), ki so uspešno zaključili izobraževanje za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor in so na Urad RS za nadzor proračuna podali vlogo za izdajo potrdila za revizorski naziv »preizkušeni državni notranji revizor«, na način, kot to določa Informacija o postopku izdajanja potrdil za naziv DNR in PDNR.

Ime Priimek Datum pridobitve/priznanja naziva
Mihaela Bauman Podojsteršek 5. 10. 2007
Simona Bevk Skubic 19. 10. 2009
mag. Maja Bilbija 19. 12. 2008
Janez Bobič 27. 3. 2009
Anica Bratanič Grandovec 6. 8. 2010
mag. Vesna Brelih 12. 9. 2008
Saša Burja 29. 3. 2021
mag. Metka Cerar 25. 2. 2013
mag. Branka Cmerešek Rožencvet 11. 3. 2021
Simona Cokan 10. 11. 2009
Boštjan Debeljak 8. 5. 2019
Romana Dečko Grmek 10. 6. 2019
Polonca Drofenik 28. 3. 2009
mag. Mojca Ferjančič Podbregar 5. 10. 2007
Helena Filipič 10. 6. 2019
mag. Lucija Gobec Zidar 1. 8. 2013
Krista Gombač 21. 12. 2011
Polona Gostan 15. 5. 2019
Ksenija Grabner Ričko 12. 9. 2008
Gregor Greif 26. 4. 2019
Petra Grkman 29. 6. 2011
mag. Sanja Gruber 5. 10. 2007
Marjana Gruden 4. 9. 2009
Darja Gulin 24. 10. 2008
Milena Hostnik 21. 5. 2014
mag. Janja Hozjan 29. 3. 2021
Irena Hudin 25. 1. 2012
mag. Božidar Jager 5. 10. 2007
Urška Jančar 12. 9. 2008
Rosanda Janež 23. 1. 2020
Helena Jenko 24. 3. 2009
Andreja Jenko 23. 5. 2011
Samo Jereb 17. 4. 2013
Polonca Jug Mauko 4. 3. 2015
Nataša Karlić Kovačič 14. 7. 2009
Marko Kerin 10. 4. 2013
Nataša Koprivšek 12. 9. 2008
Helena Kosmač 12. 9. 2008
Hermina Krajnc 16. 7. 2019
Simona Krese 12. 9. 2008
Nina Krnjak Lenaršič 24. 3. 2009
mag. Nenka Krušič 19. 12. 2008
mag. Saša Kulašić 4. 11. 2011
mag. Irena Kumše 21. 11. 2019
Dejan Kuralt 10. 11. 2009
mag. Dragica Lipnik 5. 10. 2007
Nina Majcen 29. 3. 2021
mag. Simona Majer 27. 3. 2009
Melita Matoz 2. 7. 2009
mag. Vesna Mikuž 28. 9. 2011
mag. Pero Milutinović 8. 10. 2013
Darja Mišič 13. 1. 2010
Zoran Mladenovič 4. 10. 2007
Eva Mlakar 14. 5. 2019
Mateja Muršak 28. 3. 2009
Nataša Musar Mišeljič 16. 11. 2009
Metka  Naveršnik 31. 5. 2019
Stojan  Nikolič 7. 6. 2019
Andrej Ocepek 5. 5. 2010
Zlatka Ojsteršek 5. 10. 2007
Alenka Pavlin 21. 12. 2011
Zdravka Peklaj Kastelic 14. 7. 2009
Franc Prelesnik 26. 4. 2019
mag. Mojca Planinšek 15. 2. 2013
Biserka Pogačar 12. 9. 2008
mag. Blaž Polšak 21. 12. 2011
Suzana Pomer 11. 6. 2019
Robert Potočki 9. 7. 2019
Nataša Prah 4. 10. 2007
mag. Mirjana Pustatičnik 5. 11. 2011
Janez Rančigaj 9. 10. 2009
mag. Nadja Rashwan 20. 9. 2013
Brigita Raščan 28. 9. 2011
Darja Repanšek 7. 7. 2011
Klavdija Rotovnik 8. 11. 2011
Lucija Smolnik 21. 12. 2011
Mira Starc 3. 7. 2009
Dušan Sterle 25. 11. 2007
Mihaela Strelec 28. 9. 2011
mag. Vesna Strniša 15. 3. 2021
Gregor Sušnik 5. 7. 2009
Felicita Šalej 3. 3. 2009
mag. Mojca Šetina 26. 4. 2019
Tina Šindič 29. 8. 2019
Nevenka Šiško 14. 9. 2009
Marjeta Štrus 12. 9. 2008
Boštjan Tacer 13. 5. 2019
Marjetka Tominec Pintar 28. 9. 2011
Jana Trbižan 16. 4. 2020
Darja Trček 29. 6. 2009
Marjeta Trček 28. 9. 2011
Darko Urbančič 5. 7. 2009
Jana Vauh Buhvald 5. 6. 2019
Ema Vertačnik 2. 11. 2020
Mateja Vetrih 28. 9. 2011
Zdenka Vidovič 2. 7. 2019
Jerneja Vrabič 11. 11. 2009
Luka Vremec 24. 10. 2008
mag. Mojca Vrh Baša 5. 11. 2012
dr. Jasna Ida Zafred 5. 10. 2007
Barbara Zajc Pregelj 3. 11. 2011
Irena Zakrajšek 1. 5. 2009
Igor Zalokar 5. 10. 2007
Jelka Zimšek 9. 10. 2009
Peter Zmagaj 20. 7. 2010
mag. Simona Žnidar 5. 10. 2007
Andreja Žuna 12. 9. 2008
Jure Žvikart 24. 11. 2020