Skoči do osrednje vsebine

V Imenik državnih notranjih revizorjev so vpisani državni notranji revizorji (DNR), ki so uspešno zaključili izobraževanje za pridobitev naziva državni notranji revizor in so na Urad RS za nadzor proračuna podali vlogo za izdajo potrdila za revizorski naziv »državni notranji revizor«, na način, kot to določa Informacija o postopku izdajanja potrdil za naziv DNR in PDNR.

Ime Priimek Datum pridobitve/priznanja naziva
Ana Adamič 15. 7. 2004
Aleksandra Adorjan 13. 11. 2006
Mojca Ambrož 28. 3. 2006
Dominika Ambrožič Fabjan 19. 3. 2004
Martina Andoljšek 31. 1. 2003
mag. Vesko Andrić 19. 9. 2007
Katjuša Arko 16. 12. 2010
Branka Atelšek 23. 1. 2008
Marjana Avguštin 23. 6. 2010
mag. Vlasta Babič 31. 1. 2003
Anja Bajcar Kok 5. 7. 2006
Mateja Bajde Dimec 20. 3. 2008
Jožica Barbo Hrastar 7. 9. 2020
Mihaela Bauman Podojsteršek 31. 1. 2003
Mateja Benedik 31. 10. 2013
Renata Benkovič 16. 11. 2006
Janez Berkopec 2. 10. 2013
Darja Berlič 31. 1. 2003
Ismeta Bešlaga 28. 1. 2016
Simona Bevk Skubic 11. 4. 2007
mag. Maja Bilbija 31. 1. 2003
mag. Jelka Blejec 2. 2. 2007
Janez Bobič 19. 3. 2004
Tadej Bojnec 7. 1. 2008
Hermina Borak 23. 9. 2005
Orjela Bordon 1. 9. 2004
mag. Marko Bošnjak 15. 9. 2003
Uršula Božič 10. 11. 2006
Marjana Božičnik Javernik 1. 10. 2009
Darko Branilovič 13. 11. 2006
Anica Bratanič Grandovec 5. 12. 2007
mag. Vesna Brelih 15. 7. 2004
Brigita Brežnik 31. 1. 2003
mag. Sonja Bukovec 31. 1. 2003
Saša Burja 28. 11. 2017
mag. Miran Burnik 11. 4. 2007
mag. Metka Cerar 31. 1. 2003
mag. Nataša Cerovšek 5. 12. 2016
Klavdija Cimermančič 16. 6. 2007
mag. Branka Cmerešek Rožencvet 20. 3. 2008
Simona Cokan 22. 3. 2006
Božidar Colarič 30. 4. 2003
Nevenka Cukon-Mavec 25. 11. 2004
Vera Čačilo Kumperščak 6. 2. 2007
Maja Čad 22. 12. 2009
Tadeja Čampa Levstek 25. 5. 2006
Jože Čelik 31. 1. 2003
Tanja Černe 19. 9. 2007
Jasna Černe 23. 4. 2013
Eva Černe Budkovič 5. 11. 2008
Cvetka Černigoj 11. 4. 2007
mag. Stanko Čokelc 23. 9. 2005
Melita Čopar 23. 12. 2003
mag. Polonca Črnila 2. 2. 2005
Elizabeta Čufer 30. 11. 2016
Marjan Čuk 23. 12. 2003
Iztok Debeljak 26. 4. 2007
Boštjan Debeljak 3. 1. 2008
Romana Dečko Grmek 10. 3. 2006
Andrej Del Fabro 23. 9. 2014
Iris Dežman 19. 3. 2004
Darja Dimic 18. 12. 2009
Melita Dobaj 16. 12. 2010
Marina Dobraš 17. 12. 2014
Tatjana Dokl 20. 9. 2012
Lidija Dolenc 11. 3. 2021
mag. Ignac Dolenšek 1. 2. 2007
Mateja Dolničar 8. 10. 2008
Katica Drndelič 15. 2. 2007
Danijela Drobnič 2. 2. 2005
Polonca Drofenik 28. 3. 2006
Sakib Dubarič 19. 3. 2004
Irena Duh 15. 9. 2003
Nataša Eker 31. 1. 2003
Marjana Eržen 17. 12. 2009
mag. Renata Eržen Potisek 14. 10. 2005
Jože Farič 23. 12. 2003
Benjamin Fekonja 23. 6. 2006
Viktor Fele 31. 1. 2003
Mojca Ferjančič Podbregar 31. 1. 2003
Natalija Ferlič 28. 3. 2006
Urška Filip 21. 5. 2014
Helena Filipič 15. 12. 2008
Melita Flajs 31. 1. 2003
Amalija Flis 2. 2. 2005
Renata Flis 19. 3. 2004
Teja Florjančič Štrubelj 10. 7. 2020
Jožko Fornazarič 7. 2. 2017
Eva Frančič 6. 2. 2020
Dominika Fras 19. 9. 2007
Brigita Frlin Novak 31. 1. 2003
Marjan Gazvoda 30. 6. 2016
Tanja Gazvoda 29. 11. 2013
Ida Gerdej 2. 2. 2005
Nina Geržina Kampjut 9. 11. 2005
Marija Glažar 19. 9. 2007
Lucija Gobec Zidar 19. 9. 2007
Melita Godeša 21. 9. 2020
Robert Godina 21. 1. 2010
Lidija Golob 25. 5. 2006
Daša Golobič 12. 11. 2014
Bojan Golub 9. 12. 2009
Krista Gombač 5. 4. 2007
mag. Karmen Gorišek Močnik 14. 6. 2012
Milena Gorjup 15. 7. 2004
Polona Gostan 24. 11. 2010
Ksenija Grabner Ričko 25. 11. 2004
mag. Gregor Greif 7. 10. 2015
Bojan Grilc 13. 11. 2006
Petra Grkman 10. 3. 2006
Stasja Grkman 15. 4. 2011
mag. Ema Grošelj Lavtar 2. 2. 2009
mag. Zlatko Grubar 1. 2. 2010
Marija Grubar 2. 12. 2015
Polona Grubar 2. 9. 2016
mag. Sanja Gruber 30. 4. 2003
Marjana Gruden 10. 3. 2006
Uršula Gruden 19. 9. 2007
Miranda Grže Erent 19. 3. 2004
Darja Gulin 31. 1. 2003
Zdenka Habe 31. 1. 2003
Branko Habjan 19. 3. 2004
Tatjana Habjan 19. 3. 2004
mag. Peter Hafner 6. 1. 2010
Lilijana Hašaj 5. 3. 2009
Darja Herman 23. 12. 2003
Andreja Hiti 11. 5. 2006
Božidar Hlebec 27. 9. 2012
Albina Hojski Ilijevec 15. 7. 2004
dr. Tatjana Horvat 14. 2. 2014
Janez Hostnik 23. 9. 2005
Milena Hostnik 16. 6. 2003
Suzana Hötzl 5. 7. 2006
mag. Janja Hozjan 9. 12. 2010
Vesna Hribar Pilgram 2. 2. 2005
mag. Irena Klavdija Hribernik 19. 9. 2007
Zorka Hrovat 19. 4. 2018
Irena Hudin 10. 3. 2006
Klavdija Huhoja-Celan 31. 1. 2003
Vanja Hvala 15. 12. 2008
mag. Romana Ilc Lavrič 16. 12. 2010
Elizabeta Ilič 19. 3. 2004
Urša Ilovar 21. 1. 2015
Anica Intihar 31. 1. 2003
Jerica Ipavec 30. 4. 2003
mag. Mateja Ipavic Modic 19. 9. 2007
mag. Andreja Istenič 28. 6. 2012
mag. Božidar Jager 23. 9. 2005
Zdenka Jajčevič 19. 1. 2012
mag. Silva Jamnik 23. 12. 2003
Urška Jančar 2. 2. 2005
Mojca Jančar-Vidmar 31. 1. 2003
Rosanda Janež 3. 7. 2006
Zvonko Janžekovič 2. 7. 2009
Evgenija Javornik 1. 9. 2004
Gregor Jelnikar 23. 12. 2003
Andreja Jenko 10. 3. 2006
Helena Jenko 10. 3. 2006
Samo Jereb 19. 3. 2004
Mojca Jerman Čuček 2. 9. 2020
mag. Nataša Jeršič 3. 12. 2009
Tatjana Jevševar 30. 4. 2003
Romana Jontes 17. 6. 2005
mag. Andrejka Jost 28. 6. 2012
Polonca Jug Mauko 1. 2. 2008
Benjamin Jurejevčič 27. 6. 2007
Tatjana Jurišič 31. 1. 2003
Kaja Jurtela 28. 12. 2016
Peter Južnič 20. 2. 2009
Maja Kajzer 28. 7. 2016
dr. Luka Kalaš 12. 3. 2020
mag. Darinka Kamenšek 25. 1. 2006
Mojca Kamenšek 1. 11. 2005
Valentina Kanič 25. 1. 2010
Nataša Karlić Kovačič 10. 3. 2006
Matjaž Kaurin 4. 3. 2015
mag. Marija Kavaš 25. 11. 2004
Marko Kerin 25. 3. 2011
Marjan Kešnar 30. 4. 2003
Aljanka Klajnšek 20. 2. 2009
Rado Klančar 15. 12. 2008
Peter Kleiderman 20. 11. 2013
Brigita Koban 2. 2. 2005
Oliver Kocbek 16. 11. 2006
Jožef Kocuvan 16. 11. 2006
Katarina Kolarič 8. 5. 2006
Franc Kolenc 23. 12. 2003
mag. Nina Kolenc 30. 12. 2015
Marko Koleša 30. 4. 2003
mag. Martina Koncilia 19. 9. 2007
Nataša Koprivšek 30. 4. 2003
Katarina Kordiš 2. 2. 2005
Breda Koren 31. 1. 2003
Bernardka Koren 18. 3. 2011
Mojca Korošec 15. 7. 2004
Gregor Korošec 15. 7. 2004
mag. Danica Kos 19. 3. 2004
mag. Samo Koselj 7. 10. 2015
mag. Mojca Kosi 29. 3. 2012
Helena Kosmač 31. 1. 2003
Anja Košmerl 19. 9. 2007
Barbara Kotar Palčič 15. 7. 2004
mag. Olga Kotnik 31. 1. 2003
mag. Vladimir Kotnik 31. 1. 2003
Andreja Kovač 15. 7. 2004
Irma Kovač 15. 7. 2004
Cirila Kovačič 17. 12. 2009
mag. Marija Kozmus Pusar 1. 2. 2007
Hermina Krajnc 19. 12. 2008
Petra Krajzel 17. 2. 2011
Helena Kralj 19. 3. 2004
Špela Kramberger 25. 11. 2004
Hildegarda Kranjc 31. 1. 2003
Sandi Kranjc 13. 11. 2006
Irena Kreča 15. 7. 2004
Simona Krese 15. 7. 2004
Mojca Krisch 18. 9. 2012
Sonja Krivic 17. 6. 2005
Vesna Krmavnar 19. 9. 2007
Nina Krnjak 10. 3. 2006
Saša Krumpak 5. 3. 2009
mag. Nenka Krušič 15. 9. 2003
Ivana Kuhar 20. 3. 2008
mag. Saša Kulašić 19. 2. 2010
mag. Irena Kumše 20. 2. 2009
Valerija Kunštek 19. 9. 2007
mag. Aleksander Kupljenik 12. 12. 2013
Dejan Kuralt 1. 2. 2007
Lilijana Laganis 19. 9. 2007
Mojca Lahajner 28. 12. 2015
Valerija Lesjak 19. 9. 2007
Mira Lesjak 15. 12. 2008
Robert Leskovar 25. 11. 2004
mag. Dragica Lipnik 15. 7. 2004
Gregor Lipušček 25. 5. 2006
Antonija Ločičnik 30. 4. 2003
Mojca Ločniškar 17. 1. 2013
Sonja Logar 11. 2. 2010
Matej Loncner 16. 12. 2010
Metka Lorber 30. 4. 2003
mag. Marko Lozej 15. 9. 2003
Klemen Luckmann 15. 7. 2004
Mateja Lušin Zobec 20. 2. 2009
Jakob Zdravko Maček 25. 9. 2013
Marjan Mahnič 1. 6. 2006
Nina Majcen 14. 1. 2010
Simona Majer 10. 3. 2006
Jasmina Mandžuka 16. 12. 2010
Petra Marinč 17. 2. 2011
Sonja Marinič 31. 1. 2003
Marko Marinović 28. 7. 2020
Duša Marjetič 14. 1. 2009
Terezija Martinec 23. 12. 2003
Suzana Martinez 19. 9. 2007
Melita Matoz 10. 3. 2006
dr. Branko Mayr 24. 1. 2006
Eva Medved 16. 1. 2009
Tanja Medvešek 16. 6. 2006
Jure Mekinc 19. 3. 2004
Darinka Meško 29. 12. 2015
Berta Metljak 30. 4. 2003
Nataša Miklavčič 19. 9. 2007
Ivanka Miklavčič 1. 4. 2011
Mihaela Miklavčič 28. 6. 2012
Barbara Miklavec 8. 9. 2011
mag. Jasna Mikuž 15. 9. 2003
mag. Vesna Mikuž 15. 7. 2004
Jurij Milatovič 31. 1. 2003
Barbara Milošević 2. 2. 2005
Pero Milutinović 15. 7. 2004
Darja Mišič 27. 7. 2007
Zoran Mladenovič 3. 7. 2006
Eva Mlakar 1. 3. 2013
Helena Mučič 24. 4. 2013
Aleša Muhič 9. 1. 2006
Mateja Muršak 28. 3. 2006
Nataša Musar Mišeljić 19. 3. 2004
mag. Ksenija Najvrit 18. 9. 2012
Metka Naveršnik 20. 9. 2012
Dušanka Nardin 31. 1. 2003
Mateja Nemanič 25. 11. 2009
mag. Stojan Nikolič 2. 12. 2005
mag. Irena Novak 31. 8. 2006
Maja Novak 11. 7. 2017
Mirjam Novakovič 15. 7. 2004
Andrej Ocepek 10. 3. 2006
Zlatka Ojsteršek 31. 1. 2003
Silvija Oštir 15. 12. 2016
Bojana Otorepec 2. 2. 2007
Ivan Oven 31. 1. 2003
Vid Pahor 25. 11. 2004
Benjamin Panikvar 16. 1. 2009
mag. Peter Papler 19. 9. 2007
Danijela Pavlič 23. 9. 2005
Alenka Pavlin 17. 6. 2005
Kristina Pavlovič 5. 7. 2006
Nataša Pečenko 31. 1. 2003
Suzana Pegan 18. 3. 2011
Zdravka Peklaj 15. 9. 2003
Maja Peklaj 18. 10. 2012
Patricija Pergar 17. 12. 2009
Polona Pergar Guzaj 23. 12. 2015
Vili Perner 25. 11. 2004
mag. Andreja Perovnik 4. 6. 2015
Natalija Pestiček Bohorč 15. 7. 2004
Darja Petač 1. 9. 2004
Aleksander Petrovčič 16. 12. 2009
mag. Mojca Pipan 15. 7. 2004
Uroš Pirc 15. 5. 2012
mag. Ana Pirc Kovačič 14. 2. 2014
mag. Milan Pirman 19. 9. 2007
Klaudia Pišek 1. 12. 2015
mag. Aleksandra Plahuta 21. 1. 2010
mag. Mojca Planinšek 11. 4. 2007
Franci Plavčak 15. 7. 2004
Vid Plohl 15. 7. 2004
Andreja Plut 20. 1. 2017
Mateja Poček 30. 4. 2003
Alenka Podbevšek 19. 3. 2004
Biserka Pogačar 30. 4. 2003
Jana Polda 28. 6. 2012
mag. Tatjana Poljak 10. 5. 2010
mag. Blaž Polšak 19. 9. 2007
Suzana Pomer 23. 9. 2005
Marija Pongrac 23. 12. 2003
Robert Potočki 15. 7. 2004
Jana Potočnik 15. 7. 2004
mag. Vida Potočnik 25. 11. 2004
mag. Dragica Povh 31. 1. 2003
Nataša Prah 31. 1. 2003
mag. Ana Praprotnik 30. 4. 2003
Katarina Praznik 16. 6. 2003
Franc Prelesnik 1. 10. 2007
Mirko Prelog 4. 4. 2006
Darja Primc Kremser 21. 5. 2009
mag. Mojca Primožič 11. 12. 2009
Vanja Primožič 21. 1. 2013
mag. Biljana Prinčič 19. 2. 2009
Gregor Pucelj 2. 6. 2006
Nataša Puntar 25. 2. 2010
mag. Mirjana Pustatičnik 5. 11. 2008
mag. Tanja Puš 20. 2. 2009
Monika Rajh Mladenov 19. 9. 2007
Katja Rakar 23. 9. 2005
Sabina Rakuša 21. 5. 2009
Lidija Ramovš 19. 9. 2007
Janez Rančigaj 10. 3. 2006
mag. Nadja Rashwan 5. 4. 2007
Brigita Raščan 31. 1. 2003
Tatjana Razboršek-Rehar 4. 6. 2009
Klara Rebselj 3. 10. 2016
Karmen Renčelj 23. 12. 2003
Darja Repanšek 10. 3. 2006
Mateja Repušič 23. 9. 2005
Marija Ribič 30. 4. 2003
Doroteja Ribič 17. 2. 2011
Valerija Rogelj 26. 5. 2014
Maja Romih Koprivec 31. 1. 2003
Klavdija Rotovnik 31. 5. 2006
Irena Rozman Gabršek 14. 1. 2009
Darja Rožman 16. 12. 2009
Gizela Rubin 7. 1. 2009
Arpad Rudaš 17. 6. 2005
mag. Erika Rupnik 12. 1. 2010
Natalija Rus 9. 5. 2011
Črtomir Rutar 1. 9. 2004
Irena Rutnik 30. 4. 2003
Anton Samotorčan 8. 12. 2009
Daša Selan 31. 12. 2012
Aleksander Selčan 19. 3. 2004
Simona Selčan 17. 2. 2011
Tanja Seljak Ogrič 25. 11. 2004
mag. Franci Simon 15. 1. 2010
Primož Simončič 1. 12. 2007
Emil Sinanoski 16. 6. 2003
Mitja Skitek 15. 7. 2004
mag. Peter Skok 13. 10. 2005
Janez Smolič 1. 6. 2007
mag. Nuška Smolič 14. 2. 2014
Lucija Smolnik 24. 1. 2008
Sabina Sobočan 5. 1. 2007
Rado Sodin 6. 9. 2012
Mira Starc 3. 7. 2006
Dušan Sterle 25. 11. 2004
Ivica Stopinšek 31. 1. 2003
Mihaela Strelec 3. 7. 2006
Alojzija Strle 15. 7. 2004
mag. Vesna Strniša 12. 12. 2013
Bojana Strojanšek 11. 4. 2007
Renata Suhadolc 31. 1. 2003
mag. Valenka Suhadolnik 19. 3. 2004
Gregor Sušnik 5. 7. 2006
Felicita Šalej 10. 3. 2006
Karmen Šega 31. 1. 2003
Alenka Šepec 23. 12. 2003
mag. Mojca Šetina 15. 7. 2004
Jelka Šiker 30. 4. 2003
Tina Šindič 16. 12. 2010
Aleksej Šinigoj 23. 12. 2009
Boštjan Šink 2. 6. 2006
Mojca Škof 18. 9. 2012
Irena Škrlj 9. 11. 2005
mag. Mojca Špec Potočar 23. 9. 2005
Irena Špegel Jovan 19. 9. 2007
Urška Špelko 29. 4. 2021
Zlatan Špoljar 16. 6. 2003
Blanka Špoljarić 24. 1. 2008
Anamarija Šprah 11. 2. 2010
Alenka Šraj 8. 10. 2008
Manuela Šribar 2. 2. 2005
Zdenka Štanta 3. 7. 2006
dr. Erna Štefe 19. 9. 2007
mag. Marjeta Štrus 15. 7. 2004
Uroš Štuhec 15. 7. 2004
Andrej Šumak 18. 12. 2009
Janja Šuman 31. 1. 2003
Irena Švab Kavčič 19. 9. 2007
Maja Švajger 4. 1. 2017
Miran Taborski 5. 4. 2007
Boštjan Tacer 23. 9. 2010
Ivanka Tajnik 23. 12. 2003
Maruša Taurer Zabukovec 24. 4. 2009
Ivan Tement 15. 7. 2004
Irena Terčelj-Schweizer 31. 1. 2003
Martina Toman Pfajfar 31. 1. 2003
Anton Tomažin 23. 12. 2003
Natalija Tomažin 8. 12. 2011
mag. Jože Tomelj 6. 7. 2007
Marjeta Tominec Pintar 15. 7. 2004
Mateja Toplak 28. 6. 2012
Nataša Torkar 1. 9. 2004
Marta Toter 10. 3. 2006
mag. Jana Trbižan 4. 3. 2015
Darja Trček 10. 3. 2006
Marjeta Trček 15. 7. 2004
Andreja Trdan 23. 9. 2014
Jana Trdina 29. 3. 2012
Mag. Lidija Turel 16. 6. 2003
dr. Erika Turin 16. 6. 2003
Irena Tušar 6. 8. 2008
Darko Urbančič 5. 7. 2006
Brigita Urbančič 6. 5. 2011
Damjan Us 25. 5. 2006
Jana Vauh Buhvald 12. 4. 2012
Mira Vaupot 19. 9. 2006
Vesna Vaupotič 17. 6. 2005
Mirko Vaupotič 26. 11. 2014
Elizabeta Vegel 15. 7. 2004
Milena Velišček Rovšček 23. 12. 2003
Mirjana Velkavrh 15. 9. 2003
Ema Vertačnik 30. 10. 2017
Igor Vesel 31. 1. 2003
Mateja Vetrih 19. 9. 2007
Blanka Vezjak 15. 7. 2004
Borut Vidmar 14. 2. 2014
Irena Vidovič 23. 12. 2003
Zdenka Vidovič 19. 3. 2004
Sonja Visinski 25. 11. 2004
Ana Vizovišek 22. 1. 2016
Darja Vižintin Zupančič 15. 7. 2004
Vladimir Vodišek 31. 1. 2003
Urška Vodlan 2. 2. 2005
Saša Vojvoda 15. 5. 2012
Jerneja Vrabič 10. 3. 2006
Luka Vremec 5. 10. 2006
mag. Mojca Vrh Baša 16. 1. 2009
Renata Vuga 31. 1. 2003
Pavla Zadnikar Vencelj 19. 10. 2007
dr. Jasna Zafred 30. 4. 2003
Barbara Zajc Pregelj 10. 3. 2006
mag. Janez Zajec 21. 12. 2016
Irena Zakrajšek 25. 11. 2004
Blanka Zakrajšek 15. 12. 2009
Katarina Zalar 25. 11. 2004
Silvia Zalar 25. 5. 2006
Igor Zalokar 31. 1. 2003
Silva Zapušek 30. 4. 2003
mag. Klementina Zapušek 15. 12. 2009
Alenka Zidar 14. 5. 2013
Jelka Zimšek 15. 9. 2003
Nataša Zorko 4. 1. 2017
Natalija Zrim 14. 2. 2013
Marija Zupančič 9. 9. 2010
Nataša Zupanič 16. 6. 2003
Vlasta Zupanič Domajnko 31. 1. 2003
Melita Žarn Tahirović 4. 3. 2010
mag. Maša Železnik 14. 1. 2009
Irena Žerjal 11. 9. 2006
Tanja Ževart 6. 2. 2007
Barbara Žigon 2. 2. 2005
Diana Žižek 4. 11. 2005
Mojca Žmuc 31. 1. 2003
Simona Žnidar 30. 4. 2003
Damjana Žun 4. 11. 2008
Andreja Žuna 31. 1. 2003
Zdenka Žunkovič 21. 12. 2006
Mihaela Žuran 23. 9. 2005
Roža Žust 30. 4. 2003
Jure Žvikart 22. 11. 2017