Skoči do osrednje vsebine

Poslanstvo Vojaškega muzeja SV je zagotoviti trajno varstvo muzejskega gradiva, ki ima kot del nacionalne in splošne kulturne dediščine vojni in vojaškozgodovinski ter splošni kulturni pomen, in razstavljanje gradiva javnosti zaradi razvijanja ter ohranjanja državljanske zavesti, domoljubne in bojne tradicije Slovencev ter zadovoljevanja kulturnih, znanstvenih in vzgojno izobraževalnih potreb.

Naloge Vojaškega muzeja Slovenske vojske

 • sistematično zbira, raziskuje, proučuje in strokovno obravnava muzejsko gradivo;
 • prek logističnih enot Slovenske vojske opravlja konservatorska in restavratorska dela ter pripravlja muzejsko gradivo za trajno shranjevanje in javno razstavljanje, objavlja rezultate proučevanj gradiva in ga uporablja za kulturne, znanstvene in izobraževalne namene;
 • raziskuje vojaške arheološke značilnosti;
 • ocenjuje muzejsko vojaškozgodovinsko gradivo;
 • opravlja znanstveno raziskovalno delo ter objavlja strokovna in znanstvena dela ter izdaja priložnostne publikacije;
 • sistematično zbira in hrani strokovno literaturo s področja delovanja;
  organizira muzejske razstave in druge oblike muzejske dejavnosti, ki imajo širši družbeni ter kulturni pomen;
 • vodi muzeološko evidenco in dokumentacijo o muzejskem gradivu ter muzejski dejavnosti;
 • posreduje muzejsko gradivo in svoje publikacije drugim muzejem ter podobnim ustanovam v državi in tujini;
 • spremlja in izmenjuje izkušnje o sodobni muzeologiji v državi in svetu;
  organizira muzejske razstave v okviru spomeniških kompleksov velikih spopadov in bitk na Slovenskem, zlasti v obdobju osamosvojitvene vojne leta 1991;
 • organizira dejavnosti glede odpiranja muzejev rodov in služb Slovenske vojske ter spominskih sob;
 • ukvarja se s pedagoško - promocijskim in vzgojno - izobraževalnim delom;
 • prek strokovnega organa nadrejenega poveljstva načrtuje finančna sredstva za svojo dejavnost;
 • upravlja materialna in denarna sredstva ter opravlja materialno in finančno poslovanje skladno s predpisi o sredstvih in financiranju Slovenske vojske;
 • opravlja tudi druge zadeve glede muzejske dejavnosti.


Zbirke Vojaškega muzeja Slovenske vojske

 • zbirka lahko orožje in oprema,
 • zbirka oklepno in artilerijsko orožje ter oprema,
 • zbirka vojaško letalstvo in zračna obramba ter oprema,
 • zbirka vojaške pomorske opreme in oborožitve,
 • zbirka tekstilije in druga vojaška oprema,
 • zbirka insignij: medalje, redi, bojne oznake, oznake enot, čini, značke, plakete, pokali in table,
 • zbirka foto in medioteka,
 • zbirka arhivalije,
 • zbirka umetniških del,
 • zbirka štampiljk in pečatov.