Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Vojaški muzej Slovenske vojske je osrednji vojaški muzej in neprofitna organizacija, ki deluje v korist družbe. Njegove glavne naloge so zbiranje, dokumentiranje, hranjenje, proučevanje, promoviranje in razstavljanje premične kulturne dediščine s področja vojne in vojaške zgodovine slovenskega etničnega prostora.

Ima 15 muzejskih zbirk predmetov oziroma premične kulturne dediščine, ki jo najširši javnosti predstavlja na občasnih in stalnih razstavah, v strokovnih in poljudnih publikacij, na predavanjih, posvetih in simpozijih.