Skoči do osrednje vsebine

Sektor za vojne grobove in grobišča v okviru upravljanja vojnih grobišč izvaja postopke in pripravlja pogodbe za vse oblike vzdrževanja vojnih grobišč ter vodi register vojnih grobišč. Skrbi za pripravo predpisov, s katerimi se razglasijo območja z evidentiranimi vojnimi grobišči za zavarovana območja vojnih grobišč.

Sektor opravlja strokovne, tehnične in administrativne naloge ter zagotavlja sredstva za delo Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

Pripravlja predloge sistemskih rešitev, strokovna mnenja, navodila, informacije in druge akte z delovnega področja sektorja.

Sektor izvaja tudi postopke priprave, ažuriranja in izvajanja načrta upravljanja Kenotafa žrtvam vojne za Slovenijo na Žalah v Ljubljani. Koordinira in spremlja postopke izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del in redno spremlja stanje spomenika ter njegove neposredne okolice.