Skoči do osrednje vsebine

Sektor za izplačilo transferjev vojnim veteranom, vojnim invalidom in žrtvam vojnega nasilja

Sektor opravlja usmerjevalne in organizacijske naloge, ki se nanašajo na izvajanje nalog sektorja in uprave. Sistemsko spremlja sprejete odločitve iz delovnega področja sektorja in uprave ter sooblikuje politike in aktivnosti. Opravlja strokovne naloge in opravila, ki se nanašajo na administrativno podporo ter finančno in materialno poslovanje uprave. Izvaja naloge v zvezi s pripravo letnega proračuna ter druge naloge s finančnega področja sektorja in uprave povezane z zagotavljanem pravic vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja ter sodeluje z ostalimi sektorji znotraj uprave pri pripravi strokovnih gradiv in poročil.