Skoči do osrednje vsebine

Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki opravlja upravne, strokovne in administrativno-tehnične naloge na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč. Uprava nudi strokovno, administrativno in finančno podporo Komisiji Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

Pripravlja in izvaja postopke vezane na sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja iz sredstev državnega proračuna in podeljevanje statusa nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju vojnih veteranov in na področju obrambe ter spremlja njihovo delovanje preko letnih poročil. Izvaja naloge muzejske dejavnosti s področja vojaške zgodovine v slovenskem etničnem prostoru ter spremljanje in dokumentiranje razvoja Slovenske vojske.

Vodstvo

Notranje organizacijske enote