Skoči do osrednje vsebine

Dr v2. Janez posedi

Dr. Janez Posedi je bil rojen leta 1967 v Frankfurtu, Zvezni Republiki Nemčiji. Študiral je na Univerzi v Ljubljani, kjer je na Veterinarski Fakulteti pridobil naziv doktor veterinarske medicine (1994). Na Univerzi v Ljubljani je pridobil tudi naziva Magister znanosti iz področja veterinarske mikrobiologije (2000) in Doktor znanosti na področju Parazitologije (leta 2003).

Od leta 1994 do leta 2015 je bil zaposlen na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam se je naprej ukvarjal s tuberkulozo živali nato pa s parazitologijo. Bil je namestnik predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo (od 1.12.2009 do 15.6.2015), vodja Nacionalnega referenčnega laboratorija za parazite (od 1.5.2007 do 15.6.2015), vodja Enote za parazitologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo (od 12.11.2004 do 15.6.2015) in vodja Sprejemnice vzorcev na Nacionalnem veterinarskem inštitutu - NVI (od 1.1.2003 do 1.10.2005).

Med letoma 2000/2001 se je na Visoki veterinarski šoli Hannover usposabljal na področju veterinarske parazitologije s poudarkom na diagnostiki in molekularni helmintologiji. Od leta 2005 je habilitiran kot višji strokovni sodelavec za področja Mikrobiologija, Parazitologija in Molekularna biologija. Opravil je tudi izobraževanja oziroma usposabljanja iz Biotehnološka varnost, Aktivni in pasivni monitoringi glede živalskih kužnih bolezni, Osnove analize rizika.

Od leta 2015 je član sveta Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, od leta 2015 član sveta Slovenske Akreditacije in od leta 2013 član Sveta za varno hrano. Od leta 2016 je delegat pri Svetovni organizaciji za zdravje živali (OIE).

 Je član Veterinarske zbornice in Mednarodne komisije za trihinelozo (International Commission on Trichinellosis). V COBISS-izpis obsega 57 enot, od tega 13 izvirnih znanstvenih člankov.

Med leti 2004 in 2015 je aktivno deloval v sindikatih. Od oktobra 2011 do 2015 je bil predsednik Konfederacije Sindikatov Slovenije PERGAM. Bil je član Ekonomsko socialnega svet Republike Slovenije, Sveta zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Sveta za visoko šolstvo. Od decembra 2013 do 2015 je bil član Nadzornega sveta družbe Paloma d.d. Bil je tudi član Ekonomsko socialnega strokovnega odbor (ESSO), ki je posvetovalno telo uprave Slovenskega Državnega Holdinga (SDH).

Iskalnik