Skoči do osrednje vsebine

dr. Jernej  Drofenik

Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Jernej Drofenik se je rodil leta 1972 v Celju. Po diplomi na Fakulteti za kemijo Univerze v Ljubljani leta 1997 se je pridružil znanstveni skupini na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer je leta 2002 tudi doktoriral. Po končanem izobraževanju se je zaposlil na Fitosanitarni upravi Republike Slovenije, kjer je delal na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev. V prvih letih je pomagal vzpostaviti sistem ocenjevanja pesticidov. Leta 2009 je bil imenovan za vodjo Sektorja za fitofarmacevtska sredstva. Leta 2013 je bil imenovan za direktorja novoustanovljene Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Trenutno je kot namestnik generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odgovoren za pomoč pri usklajevanju dela uprave, vodenje ključnih projektov, pomoč pri organizacijskih in finančnih zadevah ter za izvajanje politike na delovnem področju.