GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Izpit za voditelja čolna in preizkus znanja za upravljanje čolna se opravlja:

  • vsako delovno sredo ob 9.30 uri in na drugih izpitnih rokih na sedežu Uprave Republike Slovenije za pomorstvo v Kopru, Ukmarjev trg 2,
  • v Ljubljani na izpitnih rokih na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21,
  • v Mariboru na izpitnih rokih na Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5. 

VHF GMDSS izpit se opravlja na sedežu Uprave Republike Slovenije za pomorstvo v Kopru, Ukmarjev trg 2:

  • vsak delovni petek ob 9.30 uri, razen 28. decembra 2018 in 4. januarja 2019
  • na drugih izpitnih rokih. 

OPOZORILO: V mesecih julij in avgust se izpiti za upravljanje čolna opravljajo samo v Kopru. V kolikor bo posamezni kandidat Upravi RS za pomorstvo sporočil, da želi opravljati izpit na lokaciji Ljubljana ali Maribor in bodo vsi roki pred julijem in avgustom že zasedeni, bo kandidat praviloma razvrščen na proste septembrske ali oktobrske roke v Ljubljani ali Mariboru.