Skoči do osrednje vsebine

Prvi vpis ladje v slovenski ladijski register

Za prvi vpis ladje v slovenski ladijski register vložite predlog na Upravi za pomorstvo. Predlog mora vsebovati:

  • navedbo organa...
  • firmo ali ime in sedež oziroma osebno ime in naslov stalnega prebivališča vložnika kot tudi tistih oseb, katerim je treba vročiti odločbo o vpisu,
  • ime oziroma označbo ladje, na aktero se vpis nanaša.
Iskalnik