Skoči do osrednje vsebine

Pomorščaki lahko zdravstveno sposobnost izkazujejo tudi z zdravniškim spričevalom zdravnika, ki ga je pooblastila država članica Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Ob predložitvi tovrstnega zdravniškega spričevala Uprava Republike Slovenije za pomorstvo preveri pooblaščenost navedenega zdravnika.

Pooblaščeni zdravniki v Republiki Hrvaški

Pooblaščeni zdravniki, ki jih je pooblastila Kraljevina Norveška

Skladno s Pravilnikom o zdravstvenih pregledih pomorščakov se pri presoji izpolnjevanja zdravstvenih pogojev za delo na ladji uporabljajo Smernice za izvajanje predhodnih in rednih pregledov zdravstvene sposobnosti za pomorščake vključno s poznejšimi različicami, ki sta jih objavili Mednarodna organizacija dela in Mednarodna pomorska organizacija.

Iskalnik