GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je in bo ostala organ, ki bo ob upoštevanju mednarodnih in EU zahtev, lastnih izkušenj in povezovanjem s sorodnimi (tujimi in domačimi) organi, krepila varnost, odzivnost, razvoj in prepoznavnost slovenskega pomorstva ter skrbela za ohranitev čistega morskega okolja za bodoče generacije.

Za uresničevanje poslanstva, vizije in politike, si je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo zastavila naslednje cilje: skrb za varnost plovbe ter nadzor nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, skrb za vzdrževanje objektov za varnost plovbe, izvajanje nadzora nad varnostjo plovbe, zagotavljanje radijske službe bdenja in službe za spremljanje in nadzor pomorske plovbe, vodenje slovenskega ladijskega registra, izdajanje dovoljenj za usposabljanje pomorščakov in izdajanje pooblastil pomorščakom v skladu s konvencijo STCW, skrb za zagotavljanje umne rabe obalnega območja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, spodbujanje razvoja pomorskega in prometnega šolstva ter znanstveno-raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi, podpiranje razvoja koprskega tovornega pristanišča, predlaganje ukrepov razvojne politike na področju pomorstva.