Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za pomorske listine in splošne zadeve  izvajamo  upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na vpisnik ladij, izdajo pooblastil in pomorskih knjižic pomorščakom, potrdil o usposobljenosti za upravljanje čolnov, pilotskih izkaznic ter vodenje evidence o vseh izdanih listinah. V okviru delovnega področja sektorja opravljamo  tudi naloge upravljanja s človeškimi viri, naloge glavne pisarne ter upravne in strokovne naloge, ki so skupnega pomena za upravo.