GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost skrbi za izvajanje Konvencije o jedrski varnosti in Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki. V skladu z določbami omenjenih konvencij mora vsaka pogodbenica pripraviti nacionalno poročilo, ki ga predloži na pregledovalnem sestanku pogodbenic. Nacionalna poročila pripravljena za posamezen pregledovalni sestanek so bila potrjena s strani Vlade Republike Slovenije.

Konvencija o jedrski varnosti

Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki