Skoči do osrednje vsebine

Monitoring radioaktivnosti v okolju zajema stalen nadzor nad ravnjo splošne radioaktivnosti in kontaminacije ter nad trendi koncentracij radionuklidov v okolju in njihovo spremljanje.

Z merilnimi napravami, sondami in komunikacijskimi linijami na upravi dnevno spremljamo raven radioaktivnosti v okolju na ozemlju Slovenije. Po državi je 72 merilnih mest in sond, od tega 16 okoli NE Krško, kar tvori »mrežo zgodnjega obveščanja«. Nadzoruje se tudi radioaktivnost na območju nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh, v okolici raziskovalnega reaktorja TRIGA in Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju.

Med drugim v Oddelku za monitoring aktivno sodelujemo tudi na področjih kibernetske varnosti v jedrskem sektorju, pri načrtu ukrepanja v primeru izrednih dogodkov ter izvajamo informacijsko podporo poslovnim procesom uprave.

Področja dela oddelka

  • Radioaktivnost v okolju

    Radioaktivnost, nadzor radioaktivnosti v okolju, pregled meritev radioaktivnosti v okolju, letna poročila ter raziskovalne študije na temo radioaktivnosti v okolju

Sodelavci oddelka