GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Podatki za plačilo upravnih taks:

Matična št.: 2482860000

Davčna št.: 85030791

Davčni zavezanec: NE

Šifra glavne dejavnosti: 84.120

Naziv glavne dejavnosti: Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti 

TRR: 01100-6300 109 972, Banka Slovenije

Podatki za plačilo upravnih taks iz tujine:

Bank of Slovenia
Slovenska 35
SI-1505 Ljubjana
Slovenia

Account Number:  01100-1000315637
Reference Number:

11 25534-7111002

ali

18 25534-7111002-_ _ _ _ _19 (na črticah poljubnih 5 števil, ki jim sledita dve števili za leto - npr. 19 za leto 2019)
IBAN:SI5601100-1000315637
SWIFT: BSLJSI2X