Skoči do osrednje vsebine

Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki opravlja upravne, strokovne in administrativno-tehnične naloge na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč. Uprava nudi strokovno, administrativno in finančno podporo Komisiji Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Pripravlja in izvaja postopke vezane na sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja iz sredstev državnega proračuna in podeljevanje statusa nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju vojnih veteranov in na področju obrambe ter spremlja njihovo delovanje preko letnih poročil. Izvaja naloge muzejske dejavnosti s področja vojaške zgodovine v slovenskem etničnem prostoru ter spremljanje in dokumentiranje razvoja Slovenske vojske.

Vodstvo

Notranje organizacijske enote

 • Sektor za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino

  Dimičeva ulica 16
  1000 Ljubljana

 • Sektor za vojne grobove in grobišča

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino

  Dimičeva ulica 16
  1000 Ljubljana

 • Vojaški muzej Slovenske vojske

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino

  Vojaški objekt Kadetnica, Engelsova ulica 15
  2000 Maribor