Skoči do osrednje vsebine

Služba za finančne zadeve in organizacijo

V Službi za finančne zadeve in organizacijo načrtujemo in usklajujemo pripravo predlogov proračunov ter zaključnih računov. Skrbimo za izvrševanje finančnega načrta (pripravljamo obrazce Finančni elementi predobremenitev - FEP-e, pogodbe in druge pravne podlage, odredbe za plačila-nakazila, prerazporeditve pravic porabe, načrte razvojnih programov, predloge mesečnih likvidnostnih načrtov in druge knjigovodske listine za evidentiranje poslovnih dogodkov). Pripravljamo in izvajamo postopke s področja javnih naročil, pripravljamo in izvajamo obračune potnih nalogov, enkrat letno koordiniramo letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, pripravljamo analize in poročila s finančnega področja ter podatke v zvezi s stvarnim premoženjem in poslovnimi prostori.

Evidentiramo plačila glob, sodnih taks in drugih terjatev, pripravljamo podatke za izterjavo neplačanih terjatev in izvajamo prenos podatkov v aplikacijo e-Izterjave za izvršbo na Finančni upravi. Državnemu odvetništvu prijavljamo terjatve v primeru stečajev, osebnih stečajev in izbrisov poslovnih subjektov.

Iskalnik