Skoči do osrednje vsebine

Šport – definicija CIEPS (1968, UNESCO):

 »Vsaka športna dejavnost, ki ima značaj igre in obsega možnosti boja samega s seboj, z drugimi ali s prvinami narave, je šport. Če ima ta dejavnost značaj tekmovanja z drugimi, jo je treba izvajati v viteškem duhu. Ni športa brez Fair Playa.«