GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Tematska poročila

Tematska poročila predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Gre za nadzore, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi letnih načrtov dela inšpektorata  ali pa na osnovi prejetih pobud, vendar pri večjem številu inšpekcijskih zavezancev. Namen objave tematskih poročil je preventiven: z njimi želimo opozoriti na pogoste nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

Tematskim poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.

2018

Posamezni primeri zapisnikov o opravljenih inšpekcijskih nadzorih

  • Zapisnik številka 0610-350/2018, z dne 25.1.2019, katerega organ nadzora je Mestna občina Novo Mesto

    Insitut, ki smo ga pregledovali v okviru področja upravni postopki in upravno poslovanje: oblikovanje odločbe (uvod, izrek obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu); reševanje vlog za vstop stranke (prijavitelj); odgovarjanje na dopise; načelo varstva pravic strank; načelo pravice do pritožbe; evidentiranje dokumentov; uporaba načrta klasifikacijskih znakov; izpolnjevanje pogojev za odločanje v upravnem postopku; izdajanje pooblastil za odločanje; spoštovanje rokov za odločanje; spoštovanje organa I. stopnje s pritožbo; postopanje organa II. stopnje s pritožbo; instrukcijski roki (ZUP).
    Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor