GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS)