Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

generalmajor Robert Glavaš

Življenjepis

Generalmajor Robert Glavaš se je rodil leta 1962. V Slovenski vojski je zaposlen od leta 1991. Na Fakulteti za pomorstvo in promet je opravil specializacijo iz prometnih ved. 

Predhodna zaposlitev: Galvanska oprema, Podgrad

Vojaška kariera:

 • Šola za rezervne častnike – Artilerija Zadar (1982/83),
 • 1991 – 4. pokrajinski štab TO,
 • poveljnik voda – 410. učni center Postojna,
 • poveljnik čete – 1/42. brigada SV Ilirska Bistrica,
 • načelnik S 3/7 sektorja v 1/42. brigadi SV Ilirska Bistrica,
 • poveljnik bataljona 2/42. brigade SV Ilirska Bistrica,
 • poveljnik 142. učnega bataljona pehote Ilirska Bistrica,
 • namestnik poveljnika 10. motoriziranega bataljona,
 • poveljnik 10. motoriziranega bataljona,
 • načelnik štaba 1. brigade SV,
 • namestnik načelnika J3 sektorja na Generalštabu SV,
 • poveljnik Združenega operativnega centra,
 • načelnik sektorja J/G 3/5/7 na Poveljstvu sil SV,
 • poveljnik Centra za bojno usposabljanje,
 • načelnik sektorja za izobraževanje, usposabljanje in vaje v Joint Force Command Naples/JFCNP/DCOS PLANS/TREX Branch Head (3 leta),
 • namestnik poveljnika 1. brigade SV,
 • poveljnik 1. brigade SV,
 • namestnik načelnika Generalštaba SV.

Misije:

 • namestnik načelnika štaba za podporo v Pokrajinskem poveljstvu sil Kfor-Zahod na Kosovu,
 • poveljnik slovenskega kontingenta Isaf v Afganistanu in mentor poveljnika 207. korpusa afganistanske vojske.

Pridobljene izkušnje:

 • delo na taktični, operativni in strateški ravni doma in v tujini,
 • vodenje različnih Natovih odborov, povezanih z vajami in usposabljanjem,
 • razvoj Natovih NRF- in VJTF-vaj (MTEP) ter njihova implementacija v globalni koncept Rapid Action Plan (RAP)/Assurance Measures,
 • član Natovega usmerjevalnega odbora NRF-kopenskih sil,
 • član Natovega usmerjevalnega odbora vojaškega usposabljanja in vaj enot,
 • predsednik usmerjevalnega odbora Nato CIMIC centra odličnosti v Haagu (CCOE),
 • različne izkušnje iz vodenja in poveljevanja enotam/sektorjem tako v domačem kakor tudi v mednarodnem okolju,
 • vodenje Road maps za razvoj sil EU s področja hitro odzivnih sil EU in bojnih skupin EU,
 • priprava in vodenje EXCON za Natove NRF-in VJTF-vaje,
 • izkušnje, pridobljene na misijah na Kosovu in v Afganistanu.

Vaje:

 • Pivka '91,
 • Drava '96,
 • SKOK '04,
 • Cooperative Associate '03 (CPX vaja Bolgarija),
 • Viking '05,
 • Sokolji udar '06 (certifikacijska vaja 10. MOTB Varpalota),
 • Saber Juncture '12 – namestnik EXCON,
 • Naples Dark (JFCNP CPX) – vodja EXCON,
 • Trident Juncture – vodja validacijske skupine JFCNP,
 • Naples Journey (JFCNP CPX) – vodja vaje,
 • Trident Joust (JFCNP continuation exercise, deployment ROM, BLG) – vodja EXCON,
 • Trident Jaguar (certifikacijska vaja za nemško-nizozemski korpus ter NRDC ITA) – vodja vaje,
 • Table Top Exercise – vodja vaje,
 • Dacian Lynx – certifikacijska vaja MND SE Romunija – vodja EXCEN.


Vojaška usposabljanja:

 • tečaj za poveljnike čet,
 • tečaj za poveljnike bataljonov,
 • višji štabni tečaj,
 • generalštabni tečaj,
 • NATO Staff Procedures course,
 • Combined Joint Task Force Headquarters course,
 • NATO Peace Support Operation course,
 • Combat Readiness Evaluation course,
 • NATO SOF seminar: The New Strategic Context,
 • Asymmetric threats and Force protection seminar,
 • NATO orientation course,
 • Legal Aspects of Combating Terrorism Course,
 • COIN course,
 • C/IED course,
 • Nato Exercise Planning Course.

Medalje in priznanja:

 • srebrna medalja generala Maistra,
 • bronasta medalja generala Maistra,
 • srebrna medalja SV,
 • bronasta medalja SV,
 • medalja Peace Keeping KFOR,
 • medalja Non article five ISAF,
 • bronasta plaketa SV,
 • medalja II. stopnje 1. BR,
 • srebrna plaketa 10. MOTB,
 • medalja – European Union Presidency,
 • medalja italijanske vojske za sodelovanje (Italian medal for cooperation),
 • medalja Združenega štaba italijanske vojske vojske za zasluge (Italian Decoration of Honor of the Joint staff of the Defence).

Z družino živi v Ilirski Bistrici.