Skoči do osrednje vsebine

Poslanstvo Veščinskega centra

Veščinski center v vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi in v dislociranih enotah izvaja temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU) in osnovno vojaško usposabljanje (OVSU) kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski (za vojaka, vojaškega uslužbenca ali častnika), kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka (PSVR) ter pripadnikov pogodbene rezervne sestave (PRS).

Naloge Veščinskega centra

Bistvene naloge centra:

 • temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU),
 • osnovno vojaškostrokovno usposabljanje (OVSU) vojakov za pridobitev vojaško evidenčne dolžnosti (VED) A11101 – strelec pehote,
 • usposabljanje kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka (PSVR).

Ostale naloge centra:

 • civilno-vojaško sodelovanje (CVS) na dodeljenem domicilnem območju,
 • usposabljanje mladih v vojaških veščinah (tabor MORS in mladi),
 • sodelovanje pri evalvaciji in razvoju programov TVSU in OVSU,
 • promocijske dejavnosti.

TVSU se pod okriljem centra izvaja kot enovit program za vse kategorije kandidatov za zaposlitev (vojaki, častniki in vojaški uslužbenci) in za prostovoljce na služenju vojaškega roka. Program je sestavljen iz treh faz.

Prostovoljno služenje vojaškega roka je namenjeno državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki se želijo seznaniti z vojaškim življenjem ter pridobiti temeljno vojaško znanje in temeljne veščine. Program zagotavlja pridobitev splošne vojaško evidenčne dolžnosti (VED) A11100 – vojak.

TVSU je namenjen vsem državljanom in državljankam Republike Slovenije, ki se želijo zaposliti v SV (kandidati za vojaka, častnika in vojaškega uslužbenca). Uspešno opravljeno usposabljanje je pogoj za pridobitev splošnega VED A11100 – vojak pri kandidatih za vojaka in častnika, medtem ko kandidati za vojaške uslužbence pridobijo VED A20050 (nižji vojaški uslužbenec – NVU) ali A40050 (višji vojaški uslužbenec – VVU).

Kandidati za častnika z uspešno opravljenim TVSU lahko nadaljujejo vojaško izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike, medtem ko se vojaškim uslužbencem to prizna kot opravljena 1. faza osnovnega usposabljanja za delo v vojski (OUDV).

Na osnovnem vojaškostrokovnem usposabljanju za VED A11101 – strelec kandidati usvojijo temeljno vojaško znanje in veščine, ki so pogoj za opravljanje poklicnega dela v Slovenski vojski in prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske na dolžnostih, ki se popolnjujejo z VED A11101 – strelec.

Enote Veščinskega centra

 • Vodstvo Veščinskega centra
 • Četa
 1. učna enota
 2. učna enota
 3. učna enota
 4. učna enota