GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Naloge oddelka

 • vodimo postopke podeljevanja, sprememb, prenosa, odvzema in prenehanja vodnih dovoljenj;
 • vodimo postopke in izdajamo dovoljenja za raziskave podzemnih voda;
 • vodimo postopke o odstranitvi objektov, ki so potrebni za rabo vode na vodnem in priobalnem zemljišču po prenehanju vodne pravice (122. člen ZV-1);
 • vzpostavljamo in vodimo informacijski sistem evidence vodne knjige (vodna dovoljenja in koncesije) ter skrbimo za vnos podatkov;
 • vzpostavljamo in vodimo informacijski sistem evidence podeljenih dovoljenj za raziskavo ter skrbimo za vnos podatkov;
 • naročamo izvedenska mnenja za potrebe najzahtevnejših upravnih postopkov;
 • sodelujemo pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja s strankami s svojega področja dela;
 • pripravljamo vsebine za informacije javnega značaja predvsem iz vodne knjige;
 • dajemo informacije o upravnih storitvah;
 • sodelujemo pri vzpostavitvi širšega informacijskega sistema za upravljanje z vodami in vsebinah vodnega katastra;
 • spremljamo in vrednotimo hidrogeološka poročila kot zaključek postopka izdaje dovoljenja za raziskavo podzemnih voda.