GOV.SI

Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na sektorju za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice vodimo in organiziramo oddelke in jih usmerjamo k povezanemu pristopu dela na področju upravljanja z vodami. To obsega upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja voda. Vodimo vodno knjigo in del vodnega katastra, ki se nanaša na vodna zemljišča in pravice.

Poleg omenjenega skrbimo za tekoče delo na upravnih postopkih, sodelujemo z ministrstvom pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov,  sodelujemo s pristojnimi inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi organi ter organi lokalnih skupnosti ter dajemo informacije javnega značaja.

Oddelki sektorja

 • Oddelek za presojo prostorske in okoljske dokumentacije

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami
  Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice

  Hajdrihova ulica 28c
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za upravljanje s premoženjem

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami
  Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice

  Hajdrihova ulica 28c
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za vodne pravice

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami
  Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice

  Hajdrihova ulica 28c
  1000 Ljubljana