Skoči do osrednje vsebine

Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice vodimo in organiziramo oddelke ter jih usmerjamo k povezanemu načinu dela na področju upravljanja voda. To zajema upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja voda. Vodimo Vodno knjigo in del Vodnega katastra, ki se nanaša na vodna zemljišča in pravice.

Poleg tega skrbimo za tekoče delo na upravnih postopkih, sodelujemo z ministrstvom pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov, s pristojnimi inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi organi ter z organi lokalnih skupnosti in dajemo informacije javnega značaja.

Oddelki sektorja

 • Oddelek za presojo prostorske in okoljske dokumentacije

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami
  Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice

  Hajdrihova ulica 28c
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za upravljanje s premoženjem

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami
  Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice

  Hajdrihova ulica 28c
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za vodne pravice

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Urad za upravljanje z vodami
  Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice

  Hajdrihova ulica 28c
  1000 Ljubljana

Iskalnik