GOV.SI

Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na sektorju za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice vodimo in organiziramo oddelke in jih usmerjamo k povezanemu pristopu dela na področju upravljanja z vodami. To obsega  upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja voda. Vodimo vodno knjigo in del vodnega katastra, ki se nanaša na vodna zemljišča in pravice.

Poleg omenjenega:

  • organiziramo in skrbimo za tekoče delo na postopkih, programskem delu in ostalih vsebinah
  • skrbimo za vsa procesna poročila za ves Sektor za presojo dokumentacije, upravljanje s premoženjem in vodne pravice;
  • sodelujemo v programih ministrstva s področja njegovih delovnih nalog;
  • sodelujemo z ministrstvom pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov s področja njegovih delovnih nalog;
  • v soglasju in usklajeno s potrebami ministrstva sodelujemo v mednarodnih povezavah s področja njegovih delovnih nalog;
  • sodelujemo s pristojnimi inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi organi ter organi lokalnih skupnosti;
  • dajemo informacije javnega značaja;
  • dajemo informacije o upravnih storitvah;
  • organiziramo projektne skupine in komisije za boljšo kakovost delovanja sektorja;
  • sodelujemo z drugimi sektorji predvsem na vsebinah s področja voda in opravljamo določena dela skupnih programov DRSV.

Oddelki sektorja