Skoči do osrednje vsebine

Področje dela projektne pisarne je priprava in spremljanje izvajanja projektov upravljanja z vodami, ki se sofinancirajo iz sredstev EU in iz Sklada za vode, ne pa vodenje upravnih postopkov v zvezi s pridobivanjem upravnih dovoljenj, mnenj in soglasij. Slednje je naloga sektorja območja srednje Save oziroma drugih sektorjev območij.

Projektna pisarna Ljubljana

Iskalnik