Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Izvajamo naloge v zvezi z obračunavanjem dajatev za rabo vode, torej vodno povračilo, koncesije, plačila za vodno pravico v primeru vodnih dovoljenj, vodimo upravne postopke odmere vodnega povračila, izvajamo knjigovodske naloge (evidentiranje plačil, spremljanje stanja odprtih terjatev in obveznosti, obračunavanje zamudnih obresti), poročamo o stanju terjatev in obveznosti, ukrepamo v primeru neplačevanja obveznosti ter sodelujemo pri pripravi predpisov.
Iskalnik