Skoči do osrednje vsebine

Služba za splošne, pravne, kadrovske in finančne zadeve

V službi opravljamo upravne naloge v zvezi z obračunavanjem vodnih pravic in vodnih povračil, poleg tega pa še naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pomoči pri reševanju vsebinsko-pravnih zadev vseh uradov in služb, na finančno poslovanje, področje javnih naročil, kadrovske zadeve, izobraževanje, pisarniško poslovanje, varnost in zdravje pri delu, ter druge naloge organizacijskega značaja, ki so pomembne za delovanje Direkcije za vode.

Oddelki službe