Skoči do osrednje vsebine

Služba za splošne, pravne, kadrovske in finančne zadeve

V službi opravljamo upravne naloge v zvezi z obračunavanjem vodnih pravic in vodnih povračil, poleg tega pa še naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pomoči pri reševanju vsebinsko-pravnih zadev vseh uradov in služb, na finančno poslovanje, področje javnih naročil, kadrovske zadeve, izobraževanje, pisarniško poslovanje, varnost in zdravje pri delu, ter druge naloge organizacijskega značaja, ki so pomembne za delovanje Direkcije za vode.

Oddelki službe

 • Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Služba za splošne, pravne, kadrovske in finančne zadeve

  Mariborska cesta 88
  3000 Celje

 • Oddelek za vodne dajatve

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Služba za splošne, pravne, kadrovske in finančne zadeve

  Hajdrihova ulica 28C
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za informatiko, GIS in arhiv

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Služba za splošne, pravne, kadrovske in finančne zadeve

  Mariborska cesta 88
  3000 Celje

 • Oddelek za upravljanje s premoženjem

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Direkcija Republike Slovenije za vode
  Služba za splošne, pravne, kadrovske in finančne zadeve

  Mariborska cesta 88
  3000 Celje