Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Službi za informatiko, geografski informacijski sistem (GIS) in arhiv upravljamo informacijski sistem prostorskih podatkov, ki vključuje zajem, posodabljanje in arhiviranje prostorskih in drugih podatkov, ter zagotavljamo distribucijo teh podatkov. Pripravljamo analize GIS, kartografsko gradivo, urejamo podatkovne sloje prostorskih podatkov ter podatkovne zbirke podatkov Vodnega katastra in druge.

Sodelujemo pri pripravi podatkov za poročanje po evropskih direktivah, Konvenciji o varstvu reke Donave in po Okvirnem sporazumu za Savski bazen. Skrbimo za nabavo in posodabljanje strojne in programske opreme za namizno in strežniško infrastrukturo. Vodimo vzdrževanje aplikacij in sodelujemo pri razvoju novih. Posodabljamo vsebino spletišča našega organa, portala eVode in pregledovalnikov prostorskih podatkov. Skrbimo za podporo uporabnikom in internetno (IP) telefonijo.

Iskalnik