Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na oddelku za trajnostno urejanje voda pripravljamo strokovne podlage, razvojne naloge in strokovna mnenja s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanja oziroma izboljšanja hidromorfološkega stanja voda ter ohranjanja vodnih in priobalnih zemljišč.

Pri izvajanju nalog sledimo osnovnim ciljem upravljanja z vodami. Prizadevamo si, da so posegi v prostor zaradi urejanja voda načrtovani tako, da se v čim večji možni meri zmanjšuje poplavna ogroženost, odpravljajo posledice škodljivega delovanja voda ter dosega oziroma ohranja dobro stanje voda. Sledimo načelu, da je naravne pojave potrebno obravnavati čim bolj celovito in dajati prednost preventivnim ukrepom. Ključnega pomena za doseganje ciljev stanja voda je izvajanje prilagojenih ureditev, ki na stanje voda vplivajo v najmanjši možni meri oziroma celo prispevajo k izboljšanju obstoječega stanja voda.