Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na oddelku za varstvo in rabo voda pripravljamo razvojne in strokovne naloge s področja rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov. Pri načrtovanju upravljanja voda pripravljamo varstvene ukrepe za zmanjševanje vplivov rabe in obremenjevanja voda, kot so odvzemi vode, raba naplavin in plovba na motorni pogon.

Naša prednostna naloga je, da z omejitvami in pogoji zmanjšujemo negativne vplive obremenitev na stanje voda. Glavni cilj rabe voda je spodbujanje trajnostne rabe voda, kar pomeni, da jo je treba načrtovati in izvajati tako, da bodo okoljski cilji doseženi. Ti so usmerjeni predvsem v preprečevanje slabšanja stanja površinskih voda oziroma v doseganje njihovega dobrega stanja.