Skoči do osrednje vsebine

Področje dela projektne pisarne je priprava in spremljanje izvajanja projektov upravljanja z vodami, ki se sofinancirajo iz sredstev EU in iz Sklada za vode.

Projekti, ki jih vodi PP Maribor

 • Meža z Mislinjo

  V teku

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo

 • Ptujska Drava

  V teku

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave

 • Dravinja s Polskavo

  V teku

  Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo